લોન પર

એક-બે આંસુ ઉછીના લાવવાના લોન પર,
લાગણીઓના મિનારા બાંધવાના લોન પર.

સાત ફેરાઓ ફર્યે કિસ્મત બદલતી હોય તો,
આગ જેવી આગને લઈ આવવાના લોન પર.

જિંદગી કૈં બેન્કમાં મૂકેલ થાપણ તો નથી,
રોજ શ્વાસોને જઈ ઉપાડવાના લોન પર.

જળ હવે જીવી રહ્યા છે ઝાંઝવાની રે’મથી,
વૃક્ષ જેવા વૃક્ષને ઉગાડવાના લોન પર.

સૂર્યમુખીને ભલા કોઈ જઈ કહેશો નહીં,
વાદળો તડકો સૂરજને આપવાના લોન પર.

એક શર્તે હુંય સપનાંઓ ઉછીના દઈ શકું,
પાંપણો પર ઘર નહીં બંધાવવાના લોન પર.

ગર્વ છે ‘ચાતક’, સમયની સ્હેજ ઉધારી નથી,
કિશ્ત અઘરાં છે અહીં ચુકાવવાના લોન પર.

– © દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

COMMENTS (11)

સરસ ગઝલના ગમતા શેર
જળ હવે જીવી રહ્યા છે ઝાંઝવાની રે’મથી,
વૃક્ષ જેવા વૃક્ષને ઉગાડવાના લોન પર.

સૂર્યમુખીને ભલા કોઈ જઈ કહેશો નહીં,
વાદળો તડકો સૂરજને આપવાના લોન પર.

જિંદગી કૈં બેન્કમાં મૂકેલ થાપણ તો નથી,

ક્યા બાત હૈ… આ પંક્તિ તો અદભૂત થઈ છે.

અરે! દક્ષેશભાઇ, બહોત ખુબ. તમે તો અમને હલાવી દીધા.

ગર્વ છે ‘ચાતક’, સમયની સ્હેજ ઉધારી નથી,
કિશ્ત અઘરાં છે અહીં ચુકાવવાના લોન પર.

મારે પણ આવું જ છે.
સાચી વાત છે. આખુ જીવન જ લોન ઉપર ચાલે છે.

Reply

નવી જ વાત અને રદીફ લઇ આવેલી ગઝલ..!!

આમ તો આખી ગઝલ ગમી… પણ આ શિરમોર..
જળ હવે જીવી રહ્યા છે ઝાંઝવાની રે’મથી,
વૃક્ષ જેવા વૃક્ષને ઉગાડવાના લોન પર.

દક્ષેશભાઈ જીન્દગી જીવાય છે લોન પર ને તમે બનાવી ગઝલ લોન પર..ખુબ સુન્દર..ને ચોટદાર હકીકત ની પંકતિ…
જિંદગી કૈં બેન્કમાં મૂકેલ થાપણ તો નથી,
રોજ શ્વાસોને જઈ ઉપાડવાના લોન પર…
ત્યાં બેઠા બેઠા અમને ઘૃજાવી દીધા આ લોન પર…!!

Reply

નખશિખ સુંદર ગઝલ

સુંદર ગઝલ !

અભિનંદન આપું છું લોન પર !

નવા જ રદીફમાં સરસ ગઝલ.

વાહ વાહ સરસ ગઝલ …… નવો વિષય…..ગમ્યો……

Reply

સુંદર ગઝલ!
સુધીર પટેલ.

Reply

ખુબ સુન્દર ગઝલ

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.