Press "Enter" to skip to content

અનુક્રમણિકા – 1

સ્વરચિત

ગુજરાતી ગઝલ

 1. જગા ઓછી પડી
 2. મેલાં નથી કરવાં
 3. અબ્બીહાલમાં
 4. જોયા કરું છું
 5. ક્યાં હતું?
 6. હોંશિયારી ના કરે
 7. ઈશ્વર
 8. આપણે મળતાં રહ્યાં
 9. મિટરગેજ ચાલે છે
 10. તારું જ નામ છે
 11. ઉત્તરવહી ખેંચાઈ ગઈ!
 12. નજરમાં ન આવ્યા
 13. ગઝલ સારી લખાઈ છે
 14. ચાહી શક્યો છું ક્યાં!
 15. ખોઈ બેઠો છું
 16. તને હું કેમ સમજાવું?
 17. chat છે
 18. આંસુ નીકળતાં હોય છે
 19. કશું કરવું નથી
 20. બારી નીકળવી જોઈએ
 21. કંટાળો આવે નહીં?
 22. ખુમારી રાખવી પડશે
 23. જખમ આપિયા છે
 24. સમયની સહી
 25. સમજાવટ
 26. આંસુઓના સ્મારક
 27. કદી ફાવ્યો નથી
 28. મુસીબત યાદ આવે છે
 29. બારમાં આવ્યા
 30. સમંદર યાદ આવે છે
 31. દિલાસો થઈ શકે
 32. સ્હેલી છે
 33. લાગણીના કાન
 34. તો મળ મને
 35. ઈચ્છાનો માળો
 36. ચુંટલી ખણી હશે?
 37. નિર્દય શિકારી છે
 38. આમીન આવી જાય છે
 39. સુષુમ્ણામાં રાખો
 40. કોઈ હજીપણ રાહ જુએ છે (નવોઢાની ઉર્મિગઝલ)
 41. મૌનની રજૂઆત
 42. પાસાં ફરે છે
 43. એવું કેમ લાગે છે મને?
 44. વધારે કૈં નથી
 45. બીજું થાય શું?
 46. સંબંધ પૂરો થાય છે
 47. દૂધપીતી છે
 48. ઉડી શકાયું હોત તો
 49. અંગ્રેજ થોડા હોય છે?
 50. તને ચૂમવાની રજા નથી
 51. ફરારી કાર છે
 52. હજી સિતારા ખરી રહ્યાં છે
 53. રાધા ગણાય નહીં
 54. રઘવાયાં નહીં કરો
 55. તાશ લગાવી બેઠી છે
 56. ફોટો નથી પડાતો
 57. આંસુઓની ગંધ
 58. હવે એ વાત ક્યાં ?
 59. કાગળ ન મોકલાવ
 60. સરવાળાંને ઠીક કરો
 61. ફોટો બતાવ, ક્યાં છે ?
 62. સંવેદનાની પાળ પર
 63. તમે કહો તો મુઠ્ઠી ખોલું
 64. સ્કૂલ લગ પહોંચ્યા નથી
 65. ઇતિહાસ રોકે છે
 66. આંસુ સારવા કેવી રીતે
 67. બ્હાર નીકળવું અઘરું છે
 68. અખાતી નથી
 69. આંખોમાં પાણી હોય છે
 70. મત્તું મારવા બેઠા છીએ
 71. પીડાપુરાણ છે
 72. શહેરીકરણ
 73. બેન્ક ગઝલ
 74. બારણું પણ ભીંતને વાગી શકે
 75. ઘનશ્યામને
 76. સુગંધીના કમળ ઊગે
 77. વનવાસ જેવું કૈં નથી
 78. ટહુકા દિવાલ પર
 79. સુતીક્ષ્ણ ધાર છે
 80. આકાશની વચ્ચે
 81. અહીં હોવું એ એક ગુનો છે
 82. રદિયો આપવા માટે
 83. શક્ય જેવું હોય છે
 84. બંધ કર
 85. શમણાં જેવું લાગે છે
 86. કબીરા
 87. ઓકાત હોવી જોઈએ
 88. ભરતમેળાપ નક્કી છે
 89. અજવાસનાં ઘોડાં નથી
 90. શ્વાસની દિવાલ તોડી છે
 91. પારખાં થઈ જાય છે
 92. જાત અધૂરી લાગે છે
 93. બધું જિંદગી આપવાની નથી
 94. આવે છે મને મળવા
 95. તરસનો સ્વાદ
 96. વ્હેમ ઊગાડો
 97. પગલાંની છાપ પણ
 98. માગણી ક્યાં છે
 99. આઈડીયા Sirjiને આવે
 100. શેર માટીની ખોટ નથી
 101. બે આંખના ઢોળાવમાં
 102. વચ્ચે અટકવામાં
 103. હર ક્ષણે અકબંધ છે
 104. કેમ લોઢું થાય છે
 105. માણસ થવાતું હોય છે
 106. રહેવા દો
 107. પલાળી જાય તો સારું
 108. કવિતા સાથ છોડે છે
 109. રાણી મળે નહીં
 110. થોભાવીને આવ્યો છું
 111. સ્વપ્નનું વસ્ત્રાહરણ
 112. બારીઓ સહુ બંધ છે
 113. નહીં દીધેલા કાગળથી
 114. હૈયાધારણ આપો
 115. જીવી જવાની લ્હાયમાં
 116. હવે સપનાં નહીં આવે
 117. ખ્વાબ બનવા જોઈએ
 118. સંબંધની સરહદ નથી
 119. રસ્તાઓ સાદ દે
 120. પાડોશમાં રહેતું નથી
 121. રણને તરી શકાય
 122. અજવાળાંને લૂંટી જો
 123. સરનામું શ્વાસમાં
 124. હું ગઝલ ગાઈ શકું
 125. સપનાં તણાય છે
 126. સીમા બનાવી છે
 127. ખુબ અઘરું લાગશે
 128. મારી સહી નથી
 129. વિસ્તરેલાં હાથ છે
 130. ઘાવ ભરતો હોય છે
 131. કોઈપણ બારી નથી
 132. શોધી બતાવ તું
 133. સમયસર પધારો પ્રભુ
 134. છુપાવવી પણ જોઈએ
 135. આંખો સજલ બનાવી (અલવિદા પપ્પા)
 136. ભજન હોય છે
 137. ટોચ પર
 138. પ્રશ્ન તો ઊભો જ છે
 139. ખાબોચિયાનું ગામ છે
 140. અભાગી પંખી
 141. અમે પણ જોયા છે
 142. શબ્દોને આભારી છે
 143. તોય આંખો બંધ છે
 144. તું રોકાઈ જા
 145. ભૂંસી શકાયે શી રીતે?
 146. લોન પર
 147. મારું સ્મરણ નથી
 148. દરિયો ઉધાર દે
 149. શબ્દ વિના ટળવળે
 150. ભટકી જવાતું હોય છે
 151. કોના વિશે લખવું છે?
 152. આંખો સજલ નથી
 153. એના અભાવમાં
 154. પડછાયો છે
 155. ગરીબ મા
 156. મૂંઝવણમાં હતો
 157. જૂનું ઘર
 158. એમ કહો ભાઈ, સૂરજ છે
 159. કારણ પૂછો નહીં
 160. પાછાં ગયા
 161. ભીતર સળગવાનો
 162. શું કામ ?
 163. હવે શક્યતા નથી
 164. કૈંક જડવું જોઈએ
 165. પ્રેમરોગીની મુસીબત
 166. તું ગઈ છે જ્યારથી …
 167. થઈ જાય છે આઝાદ
 168. પૂછી શકતો નથી
 169. દોસ્ત
 170. બચપણ આપો
 171. જીહજૂરી હોય છે
 172. લાગ શોધે છે
 173. ખાનગી ગણતા નથી
 174. ટપાલમાં
 175. શંકર બની પીધા કરો
 176. બારણાં એથી અમસ્તા વાખીએ
 177. પગરવ કરી જુઓ
 178. સીનો તંગ છે !
 179. અકબંધ રાખી જોઈએ
 180. માધવ મળે નહીં
 181. તને જોયા પછી
 182. સાક્ષરો મળતા નથી
 183. લાગણીનો રંગ
 184. મોતને મારી શકે
 185. શબ્દથી કોશિશ કર
 186. પ્રેમખજાનો મળવાનો
 187. સંભાવનાઓ હોય છે
 188. દસકંધરો મરતાં નથી
 189. ટોળે વળે ના
 190. કો’ક નડે છે બિલ્લીને
 191. અનુભૂતિ
 192. જળપ્રપાત થઈ શકે
 193. શોધી રહ્યો છું જાતને
 194. વાંચ, નહીં આવે
 195. મારી અંદર
 196. ચાંદ બનીને નીકળું છું (રૂપજીવિનીની વ્યથાકથા)
 197. એ લૂંટાય છે
 198. તાશ મળવા જોઈએ
 199. કવિની વેદના
 200. શમણાં વસંતનાં
 201. ઝાંખ ના લાગે કદી
 202. આવી તો જુઓ
 203. આંસુ કદી દેખાય ક્યાં
 204. સાવ સસ્તો હોય છે
 205. હારતાં શીખ્યો નથી
 206. વિરહ-વ્યથા
 207. આ વેગાસ છે !
 208. તિરાડો મળે છે
 209. નામ બાકી છે
 210. કાગળ મળે છે
 211. ધાર કાઢી આપ તું
 212. હજુ રોયો નથી
 213. પરખાય છે
 214. જિંદગી
 215. આંખોમાં અંજાય નહીં
 216. કેટલા પયગામ છે
 217. મળી આવે કવિતાઓ
 218. કોઈ પરપોટો નથી
 219. સધ્ધર મળે
 220. ઝળહળે એના ઘરે
 221. મલ્હારમાં ગાવું ઘટે
 222. પરદેશગમન
 223. દૃશ્ય ક્યાંથી લાવવા ?
 224. અવ્યક્ત થઈને ચાલશું
 225. રસ્તો
 226. હૃદયમાં ઘૂંટવાનું હોય છે
 227. દ્વાર ખોલી જાય છે
 228. તર્પણ કરો
 229. ઊંઘમાંથી જાગવાનું હોય છે
 230. અંત નોખા હોય છે
 231. દરરોજ હોવી જોઈએ
 232. આજ બોલી નાખીએ
 233. જાતને ખોવી ઘટે
 234. ઘટના ભૂલાવી જાય છે
 235. કંતાય છે ગઝલ
 236. આંગણે વરસાદ છે
 237. એકાદ જણ આવી મળે
 238. ઘેઘૂર ગરમાળા હશે
 239. અરમાન હોય છે
 240. આગમનની જાણ હોય છે
 241. સુખની પરિભાષા
 242. તો શું શું થતે
 243. વિસ્તાર વધતો જાય છે
 244. રેશમી સાંકળ હશે
 245. આંખોમહીં ઘોળાય છે
 246. લાગણીની ધાર છે
 247. એક ઝરણું થાય છે
 248. જિંદગી ધીરે ધીરે સમજાય છે
 249. રાતભર
 250. પ્રાણવાયુ મેળવી લઉં છું
 251. આંસુઓ પીવાય છે
 252. એ યાદ આવે છે
 253. ઝરણાં મળી ગયા
 254. જીવતો રાખ્યો મને
 255. વરસવાના એંધાણ લાવો
 256. કન્યાવિદાય
 257. મ્હાલી ગયું મૃત્યુ
 258. ચાલ સંગે ઝળહળીએ
 259. અણસાર ઝાંખો આપ તું
 260. તો શું કરો ?
 261. આશ બુઝાતી નથી
 262. જિંદગાની લખી છે.
 263. બને ખરું
 264. પડછાયો કોઈ રોકો
 265. ધીરે ધીરે
 266. રેતીના શહેરમાં
 267. કેમ? હું માણસ છું.
 268. કોમળ શ્વાસોલાપ થવા દે
 269. એ દુઆ
 270. મળવાની વાતો માંડ
 271. પાર જઈએ
 272. પ્રતિક્ષાનો માણસ
 273. મૂંઝારો થાય છે
 274. એ કેવી સજા છે ?
 275. ઝૂકવાથી પ્રેમ નથી થાતો
 276. નથી દેતી

હિન્દી ગઝલ (गज़ल)

 1. ये दूरी क्यूँ है ?
 2. नाकामी के जेवर से
 3. सयाने हो गये
 4. याद आती हैं हमें
 5. उम्मीद क्यूँ रक्खे ?
 6. कमाल रखते हैं
 7. आजकल
 8. गिनाये भी नहीं जाते

ગીત

 1. એક ચોમાસું પલળે છે આંખમાં
 2. આંસુના વ્હાણ
 3. પ્રતીક્ષા અને મિલન
 4. વરસો ચાળીને હવે થાક્યા
 5. ક્ષણના પારેવડાંને શોધીએ
 6. પલકોની પેલે પાર
 7. મને મળવા તો આવ
 8. આંખ આંસુથી ભરેલી છે છતાં
 9. સનમ, તારી યાદોમાં
 10. બસ, આજ વરસ તું અનરાધાર
 11. ચાલ ઊડી જઈએ
 12. માધવ રેલાતો જાય છે
 13. ક્યારે આવશો રામ ?
 14. તો લાગી આવે

અન્ય

 1. મુક્તકો
 2. મુક્તકો
 3. બચ્ચી કરવી સ્હેલી છે ?
 4. મુક્તકો
 5. સમયની પાળ પર(સોનેટ)
 6. હેપ્પી મધર્સ ડે
 7. મુક્તકો
 8. લધુકાવ્યો : આંસુ
 9. સાંજ અને સૂરજ (મુક્તક)
 10. ન લાવ તું (મુક્તક)
 11. ઈતિહાસને બદલાવ તું (મુક્તક)
 12. મુલાકાત
 13. તમારા ચરણમાં
 14. ચાલી ગયા માસી
 15. પણ ક્યાં સુધી ?
 16. એ મને સમજાય ના
 17. સામે સમય ઊભો
 18. એનું શું ?
 19. ચોકલેટ
 20. ક્યાં ગયા ?
 21. હસ્તિનાપુર