થઈ જાય છે આઝાદ

સમયના હાથથી વીતેલ ક્ષણ થઈ જાય છે આઝાદ,
સૂરજ ચાહે ન ચાહે પણ કિરણ થઈ જાય છે આઝાદ.

પહોંચે માનવી મંઝિલ સુધી એનો અરથ એવો,
ગતિ કરવાની આદતથી ચરણ થઈ જાય છે આઝાદ.

વિચારો ઝાંઝવા થઈને ભગાવે છે સતત મનને,
કલમ મળતાં જ હાંફેલા હરણ થઈ જાય છે આઝાદ.

તમારું આવવું, ના આવવું, બંનેય સરખું છે,
તમારા આવવાથી બસ, સ્મરણ થઈ જાય છે આઝાદ.

જીવનનો અંત ‘ચાતક’ કોઈ ઉત્સવથી ઉતરતો ક્યાં,
મને મળવાની ખ્વાહિશથી મરણ થઈ જાય છે આઝાદ.

– દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

COMMENTS (8)

વાહ સરસ આઝાદ ગઝલ..
વિચારો ઝાંઝવા થઈને ભગાવે છે સતત મનને,
કલમ મળતાં જ હાંફેલા હરણ થઈ જાય છે આઝાદ

Reply

નવા રદીફ પ્રયોજીને કહેવાયેલી વધુ એક સુંદર ગઝલ. અભિનન્દન

બહુ સરસ. મજા આવી ગઈ.
સરયૂ પરીખ

સરસ રહી ગઝલ,વાંચી અને ગમી.

મને મળવાની ખ્વાહિશથી મરણ થઈ જાય છે આઝાદ….
નવા રદીફમાં આખી ગઝલ સુંદર થઈ છે.

Reply

રદિફ્નુ નાવીન્ય ગઝલને તાજગી આપે છે, આ વિશેષ ગમ્યુ…

પહોંચે માનવી મંઝિલ સુધી એનો અરથ એવો,
ગતિ કરવાની આદતથી ચરણ થઈ જાય છે આઝાદ.

બધા જ શેર સરસ થયા છે, સુંદર કવિકર્મ. અભિનંદન

વાહ વાહ ……સરસ નવો રદીફ લાવ્યા… સરસ ગઝલ

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)