સપનાં તણાય છે

[Photo @ Griffith Observatory, Los Angeles, CA]

પાંપણ ભીની કરો નહીં, સપનાં તણાય છે,
પડછાયા ઊંચકી પછી ઘરમાં લવાય છે.

સૂરજના પ્રેમમાં તમે શું શું ગુમાવિયું,
ઝાકળની જાતને કદી પૂછવા જવાય છે ?

આંખોને બોલવા વિશે સમજાવવું પડે,
હૈયાને હાથમાં લઈ થોડું અપાય છે ?

પાછાં જવાનું થાય તો ગમશે તને, નદી,
સાગરથી એટલુંય ક્યાં પૂછી શકાય છે !

સંવેદનાની દોરથી બાંધીને રાખજો,
સંબંધની કિતાબનાં પાનાં છપાય છે.

વંચાવવા ચહો છતાં વાંચી નહીં શકો,
ઈચ્છાઓ શ્વાસના ખૂણે એવી લપાય છે.

જીવનનો દાખલો હશે સીધો સરળ, કબૂલ,
‘ચાતક’થી એ હજીય ક્યાં પૂરો ગણાય છે !

– © દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

COMMENTS (15)
Reply

વંચાવવા ચહો છતાં વાંચી નહીં શકો,
ઈચ્છાઓ શ્વાસના ખૂણે એવી લપાય છે.

જીવનનો દાખલો હશે સીધો સરળ, કબૂલ,
‘ચાતક’થી એ હજીય ક્યાં પૂરો ગણાય છે !

વાહહ……

Reply

સૂરજના પ્રેમમાં તમે શું શું ગુમાવિયું,
ઝાકળની જાતને કદી પૂછવા જવાય છે ?

જીવનનો દાખલો હશે સીધો સરળ,કબૂલ,
‘ચાતક’થી એ હજીય ક્યાં પૂરો ગણાય છે ?

નખશિખ સુંદર ગઝલ

Reply

સર્વાંગ સુંદર ગઝલ, દરેક શે’ર ઉલ્લેખાય એવાં થયાં છે.

એક નૂકતેચિની..!!

‘વંચાવવા ચહો છતાં વાંચી નહીં શકો,’ માં આશય વંચાવવાનો હોવાથી વંચાવી નહીં શકો ના હોવું જોઇએ..!?
આ રીતે કરી શકાય “વંચાવવા ચહો પણ વંચાવી નહીં શકો,” એક સૂચન હોં..!

@ અશોકભાઈ,
પ્રતિભાવ બદલ આભાર.
વંચાવવા ચહો છતાં વાંચી નહીં શકો –
– આ મિસરામાં બે વાત એક સાથે રજૂ થઈ છે. એક, કે તમે કોઈને વંચાવવા ચહો તો એને વંચાવી શકતા નથી અને બીજું, કોઈ તમને વંચાવવા ચહે તો તમે વાંચી નથી શકતા .. કારણ કે ઈચ્છાઓ શ્વાસના ખૂણે એવી લપાય છે. મને લાગે છે કે બધા મિત્રોએ એ રીતે જ એનું અર્થઘટન કર્યું અને એમને પસંદ આવ્યું છે.
તે છતાં તમે કહો એમ એક વાક્ય ગણીએ તો અર્થભેદ જરૂર છે. એને સુધારવા માટે કેવળ – વંચાવવા ચહો છતાં વાંચી નહીં શકે – એમ પણ કરાય. એવું લખતી વખતે વિચારેલું પણ મેં ઉપર લખ્યું એમ મને વિશેષ યોગ્ય લાગેલું અને મેં એમ રાખ્યું. બીજા કવિમિત્રો આ બાબતે પ્રકાશ પાડે તો ગમશે.

સંવેદનાની દોરથી બાંધીને રાખજો,
સંબંધની કિતાબનાં પાનાં છપાય છે….

વાહ વાહ ….સરસ ગઝલ…..

સરસ ગઝલ
સંવેદનાની દોરથી બાંધીને રાખજો,
સંબંધની કિતાબનાં પાનાં છપાય છે.
વાહ્

Reply

વાહ સુંદર પોઝ આપ્યો.
આંખોને બોલવા વિશે સમજાવવું પડે,
હૈયાને હાથમાં લઈ થોડું અપાય છે ?

દિલ આપવાની રીત સરસ બતાવી.
આંખો શોધી લાવે તો એને કામ તો આપવું જ પડે ને !

મોટે ભાગે તો આમ જ બને છે–

આપવાની વાત આવી દિલ તને,
એ પળે આ હાથ ખિસ્સામાઁ રહ્યો….પ્રવિણ શાહ

@ પ્રવીણભાઈ,
પ્રતિભાવ બદલ આભાર ..
આપવાની વાત આવી દિલ તને,
એ પળે આ હાથ ખિસ્સામાઁ રહ્યો.
– પ્રવિણ શાહ
વાહ .. સરસ શેર.

Reply

વાંચવું-વંચાવવું અશક્ય થાય છે-
આ મતલબનો મિસરા લખી શકાય.

પ્રવીણભાઈ,
સૂચન બદલ આભાર પરંતુ ગઝલનો છંદ – ગાગાલગા લગા લગા ગાગાલગા લગા – છે. એથી – વાંચવું-વંચાવવું અશક્ય થાય છે – છંદમાં નહીં બેસે.

પાંપણ ભીની કરો નહીં, સપનાં તણાય છે,
પડછાયા ઊંચકી પછી ઘરમાં લવાય છે.
Sundar Gazal Thai CHhe Daxeshbhai

નાજુક શેરથી શોભતી સરસ ગઝલ.

Reply

વાહ! સુંદર મત્લા થી મક્તા સુધીની સફર કરાવતી મસ્ત ગઝલ!!
સુધીર પટેલ.

સાચે જ સરસ રચના !!!
હૈયાની આપલે કયાં હાથોહાથ કરાય છે?

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.