જિંદગી

ગર્ભમાં નાતો કરે છે જિંદગી,
મ્હેંકમાં વાતો કરે છે જિંદગી.

મૌનના અંધારની વચ્ચે જઈ,
શબ્દને ગાતો કરે છે જિંદગી.

વાંઝણી આંખોમહીં સપનાં જણી,
રેશમી રાતો કરે છે જિંદગી.

શક્યતાનાં બારણાં ખોલી સતત,
કૈંક રજૂઆતો કરે છે જિંદગી.

ક્યાંક આંસુ, ક્યાંક બોખા સ્મિતથી,
અવનવી ભાતો કરે છે જિંદગી.

એક મુઠ્ઠી શ્વાસની છે વારતા,
અંત પડઘાતો કરે છે જિંદગી.

શું હવે અફસોસ ‘ચાતક’ અંતનો,
રોજ શરૂઆતો કરે છે જિંદગી.

– દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

COMMENTS (22)

આખ્ખે આખ્ખી ગઝલ માણવા લાયક. શબ્દો અને ભાવ-વિચારોનો સુભગ સંગમ.
મક્તાનો શેર તો લાજવાબ.

શું હવે અફસોસ ‘ચાતક’ અંતનો,
રોજ શરૂઆતો કરે છે જિંદગી.

વાહ્ વાહ્..!!!

ખૂબ સ રસ ગઝલના આ શેરો
મૌનના અંધારની વચ્ચે જઈ,
શબ્દને ગાતો કરે છે જિંદગી.

વાંઝણી આંખોમહીં સપનાં જણી,
રેશમી રાતો કરે છે જિંદગી.
વાહ્

જિંદગી વિશે હકારાત્મક અભિગમ દર્શાવતી સુંદર ગઝલ..

મૌનના અંધારની વચ્ચે જઈ,
શબ્દને ગાતો કરે છે જિંદગી.

સુન્દર …

શક્યતાનાં બારણાં ખોલી સતત,
કૈંક રજૂઆતો કરે છે જિંદગી……..
ખુબ જ સરસ ગઝલ. વાહ વાહ …

સરસ ગઝલ.

મૌનના અંધારની વચ્ચે જઈ,
શબ્દને ગાતો કરે છે જિંદગી.

Reply

સુંદર માણવાલાયક ગઝલ.
શ્રી. દક્ષેશભાઇ,
‘મૌનના અંધારની વચ્ચે જઈ’ માં
મૌનના અવકાશની વચ્ચે જઈ ….. કરો તો?
આમ તો કવિના ભાવપ્રદેશમાં ચંચુપાત કરાય નહિ પણ મિત્રદાવે જરા સુચન જ કરું છું. … દરગુજર કરશો.

રોજ શરૂઆતો કરે છે જિંદગી…
સરસ ગઝલ ! બધા જ શેર આસ્વાદ્ય થયા છે.

કીર્તિકાન્તભાઈની વાત વિચારવા જેવી ખરી.

જિંદગીના ભિન્ન મિજાજને એની લાક્ષણિકતા સાથે રજુ કરતી સુંદર ગઝલ.
ક્યાંક આંસુ, ક્યાંક બોખા સ્મિતથી,
અવનવી ભાતો કરે છે જિંદગી.

વાહ બાપુ ! ઘણી ખમ્મા બાપુને !

એક મુઠ્ઠી શ્વાસની છે વારતા,
અંત પડઘાતો કરે છે જિંદગી.

શું હવે અફસોસ ‘ચાતક’ અંતનો,
રોજ શરૂઆતો કરે છે જિંદગી.

– દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

એક ભાવ જગતને આબેહૂબ રીતે સુંદર ગઝલથી ગાયું છે. આપના લેખન કૌશલ્યને ધન્યવાદ.
– રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

Reply

સરસ ગઝલ.

આજે છે ને કાલે નથી; તોય રોજની શરુઆત કરે છે જિદગી…..

Reply

વાહ! દરેક શે’ર જાનદાર અને માણવાલાયક થયાં છે!!
અભિનંદન, દક્ષેશભાઈ!
સુધીર પટેલ.

1 2

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.