ખાબોચિયાનું ગામ છે

[Painting by Donald Zolan]

પ્રેમની વાતો કરે પણ પ્રેમથી અણજાણ છે,
દોસ્ત, આ તારું હૃદય ખાબોચિયાનું ગામ છે.

આથમી મારા ઘરે એ ઊગશે તારા ઘરે,
આપણી વચ્ચેના અંતરની સૂરજને જાણ છે.

હોઠ પર મુસ્કાન, ખંજન ગાલમાં, તીરછી નજર,
પાંપણો વચ્ચે જડેલી આંખ મદિરાધામ છે.

યુગયુગોનો પ્રેમ પળમાં કેમ પૂરો થઈ ગયો,
ટેરવાંનો સ્પર્શ હૈયા પર જડેલો ડામ છે.

વેદનાનાં પ્હાડ કે બે-ચાર ઝરણાં સ્મીતનાં,
પ્રેમની સઘળી કહાણીનો અલગ અંજામ છે.

હું શ્રવણ ને શબ્દ મારા જીવતા મા-બાપ છે,
આ કલમ-કાગળ અમારે કાજ તીરથ-ધામ છે.

શું કહે ‘ચાતક’ પરિચયમાં, બધા સમજી શકે,
‘આ ગઝલ જો વારતા હો તો પરી મુજ નામ છે.’

– © દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

COMMENTS (7)
Reply

હું શ્રવણ ને શબ્દ મારા જીવતા મા-બાપ છે,
આ કલમ-કાગળ અમારે કાજ તીરથ-ધામ છે.

શું કહે ‘ચાતક’ પરિચયમાં, બધા સમજી શકે,
‘આ ગઝલ જો વારતા હો તો પરી મુજ નામ છે.’

વા…હ….

હું શ્રવણ ને શબ્દ મારા જીવતા મા-બાપ છે,
આ કલમ-કાગળ અમારે કાજ તીરથ-ધામ છે
ખૂબ સરસ

ટેરવાંનો સ્પર્શ હૈયા પર જડેલો ડામ છે…..અભિવ્યક્તિ વ્યક્તિત્વની, ચાતકની ચાહતની…ખુબ સુન્દર વાહ….!!

Reply

મક્તા શેર સાથે સુંદર ગઝલ.

આ કલમ-કાગળ અમારે કાજ તીરથ-ધામ છે…. વાહ !
સુંદર મક્તા સહિત બધા જ શેર સરસ !

Reply

મજાનો મત્લા, અને આ શે’ર તો અમે બધા જ ભારતીય મિત્રો માટે લખાયો હોય તેવો,
આથમી મારા ઘરે એ ઊગશે તારા ઘરે,
આપણી વચ્ચેના અંતરની સૂરજને જાણ છે.
આખી ગઝલ ખુબ ગમી..!!

Reply

પ્રેમની વાતો કરે પણ પ્રેમથી અણજાણ છે,
દોસ્ત, આ તારું હૃદય ખાબોચિયાનું ગામ છે.

માણસની સન્કુચિતતા પર સરસ કટાક્શ છે.

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.