ઝાંખ ના લાગે કદી

(Painting: Amita Bhakta)

ઝંખનાને ઝાંખ ના લાગે કદી,
દોસ્તીને કાટ ના લાગે કદી.

પાંપણો પહેરો ભરે આઠે પ્રહર,
આંસુઓને ધાક ના લાગે કદી.

લાગણી અવસાન પામે રોજ અહીં,
એ બળે, પણ રાખ ના લાગે કદી.

લોક તો વાતો કરે, ચાલી ગયા,
એ ગયા છે ક્યાંક, ના લાગે કદી.

એક દિ એનું મિલન નક્કી થશે,
પણ સમયને પાંખ ના લાગે કદી.

આંખમાં ‘ચાતક’ પ્રતીક્ષા હોય તો,
સ્વપ્નમાં પણ આંખ ના લાગે કદી.

– દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

COMMENTS (14)
Reply

ખૂબ સરસ..

લાગણી અવસાન પામે રોજ અહીં,
એ બળે, પણ રાખ ના લાગે કદી.
આ વધુ ગમેલા શેર સાથે એટલું જ કહેવાનુ કે આ ફરી ફરી વાંચવા જેવી બેમત ગઝલ છે.

સરસ ગઝલ.

આંખમાં ‘ચાતક’ પ્રતીક્ષા હોય તો,
સ્વપ્નમાં પણ આંખ ના લાગે કદી.

Reply

પ્રિય દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’
આપની દરેક ગઝલની રચના ખૂબ જ સૂંદર હોય છે એટલે કોને પ્રાધાન્ય આપવું એ કહેવું જરા મુશ્કેલ છે. બાકી તો …એજ શુભેચ્છા કે….
આપની ગઝલને ઝાંખ ના લાગે કદી,
કલમને કાટ ના લાગે કદી.

રોજની જેમ જ આજની ગઝલ પણ ગમી. બધા શેર સરસ થયા છે.

પાંપણો પહેરો ભરે આઠે પ્રહર,
આંસુઓને ધાક ના લાગે કદી.

આ શેરમાં ‘ધાક’ ની જગ્યા એ ‘થાક’ હોવું જોઇયે એવું લાગે છે.

મતલાનો અને મક્તાનો બન્ને શેર સરસ…….ફાઇન ગઝલ

Reply

પાંપણો પહેરો ભરે આઠે પ્રહર,
આંસુઓને ધાક ના લાગે કદી.

લાગણી અવસાન પામે રોજ અહીં,
એ બળે, પણ રાખ ના લાગે કદી.

વાહ ભાઇ વાહ્…. સુન્દર ક્લ્પનોની તાજગીભરી રજુઆત. સરસ ગઝલ.

મનહરભાઈ,
આંસુઓને ધાક ના લાગે કદી – એમાં એવો ભાવાર્થ અભિપ્રેત છે કે પાંપણોનો પહેરો હોવા છતાં આંસુઓ બેધડક આંખની બહાર આવી જ જાય છે. પહેરો અને ધાક એકબીજાને સંદર્ભ આપે છે. થાક એ દૃષ્ટિએ અનુચિત લાગે છે. આપના સૂચન બદલ આભાર.

આંખમાં ‘ચાતક’ પ્રતીક્ષા હોય તો…

સુંદર ગઝલ !

વાહ દક્ષેશભાઇ….
સરસ ગઝલ બની છે, મક્તામાં ‘ચાતક’ અને પ્રતીક્ષાનો અર્થસૂચક મેળ ગમ્યો…!
અભિનંદન મિત્ર!

Reply

લાગણી અવસાન પામે રોજ અહીં,
એ બળે, પણ રાખ ના લાગે કદી.

વાહ…!! સુંદર ગઝલ…

Reply

જોરદાર મક્તા સાથેની સુંદર ગઝલ!
સુધીર પટેલ.

ઝંખનાને ઝાંખ ના લાગે કદી,
દોસ્તીને કાટ ના લાગે કદી.

પાંપણો પહેરો ભરે આઠે પ્રહર,
આંસુઓને ધાક ના લાગે કદી.
ગજબ ની રજુઆત, ખૂબ જ ગમી.

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.