આવી તો જુઓ

સ્વપ્ન થૈ મારા નયનમાં આપ આવી તો જુઓ,
જે નથી ધાર્યું કદી તે આજ ધારી તો જુઓ.

શક્યતાઓ શૂન્ય હો ત્યારે જ સર્જનની મજા,
કલ્પનાની પાંખને થોડી પસારી તો જુઓ

કેટલું બેચેન મળવા હોય ભમરાનું જીગર,
જાણવા કો’દિ કમળદલમાં પધારી તો જુઓ

રાતદિ વહેતાં રહ્યાં નરસિંહ-મીરાંની આંખમાં,
એ વિરહના અશ્રુઓ, બે-ચાર સારી તો જુઓ.

આ ઝૂરાપાની વ્યથા શું હોય તેને જાણવા,
શ્વાસ ‘ચાતક’ કોઈના નામે ઉધારી તો જુઓ.

– દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

COMMENTS (12)

રાતદિ વહેતાં રહ્યાં નરસિંહ-મીરાંની આંખમાં,
એ વિરહના અશ્રુઓ, બે-ચાર સારી તો જુઓ.

આ ઝૂરાપાની વ્યથા શું હોય તેને જાણવા,
શ્વાસ ‘ચાતક’ કોઈના નામે ઉધારી તો જુઓ.

…એક્દમ મસ્ત

Reply

શક્યતાઓ શૂન્ય હો ત્યારે જ સર્જનની મજા,
કલ્પનાની પાંખને થોડી પસારી તો જુઓ.

ખૂબ સુન્દર… મજાની ગઝલ…!!!

શ્વાસ ઉધારે તમે કોઇના નામે લેવા માગો છો? એવું તો શક્ય જ ક્યારે બને ? ઊપર જવાની તો હમણાં રજા નહીં મલે ! કમળનું ફૂલ જોતા રહો !

હોવાની શક્યતાના ઝુરાપાની વેધક ગઝલ
શક્યતાઓ શૂન્ય હો ત્યારે જ સર્જનની મજા, અથવા
આ ઝૂરાપાની વ્યથા શું હોય તેને જાણવા,
જે નથી ધાર્યું કદી તે આજ ધારી તો જુઓ…..

Reply

વાહ! સુંદર ગઝલના આ શે’ર વધુ ગમ્યાં ..

કેટલું બેચેન મળવા હોય ભમરાનું જીગર,
જાણવા કો’દિ કમળદલમાં પધારી તો જુઓ

રાતદિ વહેતાં રહ્યાં નરસિંહ-મીરાંની આંખમાં,
એ વિરહના અશ્રુઓ, બે-ચાર સારી તો જુઓ

સુધીર પટેલ.

કલ્પનાની પાંખને થોડી પસારી તો જુઓ….

ખૂબ જ સુંદર કલ્પના !
બધા જ શેર સુંદર અને આસ્વાદ્ય થયા છે.
મત્લાના ઉલા મિસરામાં ‘રી’ પ્રાસનો કાફિયા હોત
તો ઓર મઝા આવત !

Reply

બહુ જ સરસ ક્લ્પનોનુ જગત રચાયુ. માણી ગઝલ.

સરસ ગઝલ. બધા જ શેર ગમી જાય એવા છે.

સરસ અભિવ્યક્તિ દક્ષેશભાઈ…
ગઝલ તો ગમી જ, શ્રી પ્રવીણભાઈનું સૂચન પણ વિચારી જોવા જેવું સ-રસ….

વાહ … સુંદર અભિવ્યક્તિ ..!!!!

શક્યતાઓ…… વાહ ભાઈ વાહ ….
Cannot type it in Gujarati how I feel about your poem, and English words feels રસહીન!!!!!!!!!!

Reply

દક્ષેશભાઇ, સરસ ગઝલ. વાહ્ ભાઇ વાહ્..

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.