તને ચૂમવાની રજા નથી

[Painting by Donald Zolan]

*
તું નજરની સામે રહે છતાં તને ચૂમવાની રજા નથી,
હું પતંગ પાગલ પ્રેમમાં, ને તું બૂઝનારી શમા નથી.

હું કદમ બઢાવીને શું કરું, ઘણા માર્ગ ઊભા વિચારમાં,
છે ઘણીય એવીય મંઝિલો, જ્યાં પ્હોંચવાની મજા નથી.

તું કહે તો ફુલ ગુલાબ શું, લઈ આવું આખું ચમન ઘરે,
હું સુંગધ લાવું કઈ રીતે, ઘર આપણે જ્યાં હવા નથી.

તું ચહે અગર તો ચણી શકે ઘર ખ્વાબનું મુજ આંખમાં,
તું હૃદયની વાત કરીશ ના, ઘર બાંધવા ત્યાં જગા નથી.

જે થવાનું છે એ થશે થશે, જે નથી થવાનું, થશે નહીં,
આ પ્રણયનું દર્દ છે રહગુજર ને કશે જ એની દવા નથી.

તું લખે તો ‘ચાતક’ એમ લખ, કરે આરતી કોઈ મંદિરે,
આ ગઝલ ઈબાદત ઈશ્કની, અને ઈશ્ક એ કૈં ખતા નથી.

– © દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

COMMENTS (8)
Reply

સરસ ગઝલ….. પણ તકતીનો ખ્યાલ ના આવ્યો… !!

    અશોકભાઈ,
    રચના કામિલમાં છે. થોડીક છૂટ લીધેલી છે.

Reply

Nice
તું કહે તો ફુલ ગુલાબ શું, લઈ આવું આખું ચમન ઘરે,
હું સુંગધ લાવું કઈ રીતે, ઘર આપણે જ્યાં હવા નથી.

    આભાર રાકેશભાઈ

Reply

great

    Thank you

Reply

Atyant sundar.

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.