અમે પણ જોયા છે

પાનખરે નહીં ખરનારા કૈં પાન અમે પણ જોયા છે,
જોગીઓના અડબંગા કૈં ધ્યાન અમે પણ જોયા છે.

મહેફિલોમાં વાહ-વાહની વચ્ચે બોલાતા નામો, ને
ગુપ્તરૂપે થાનારાં કૈંયે દાન અમે પણ જોયા છે.

સંતાનો માબાપોને હડધૂત કરે એવું જ નથી,
દેવ ગણીને પૂજનારા સંતાન અમે પણ જોયા છે.

આજ કંઠમાં ડૂમો આવે ને તરડાયા સ્વર જેના,
મહેફિલને ડોલાવે એવા ગાન અમે પણ જોયા છે.

કાળાં કામો, કાળું ધન ને વેરઝેરથી મેલાં મન, પણ
મહેફિલમાં ઉજળા થૈ ફરતા વાન અમે પણ જોયા છે.

વાહ-વાહ કરવાની જેની આદત છે, એ છો કરતા,
આંખ ઝૂકાવીને દીધા સન્માન અમે પણ જોયા છે.

સુક્કાં ભઠ બાવળિયાં જેવાં આજ થયાં, એનું કારણ,
કુંપળ થઈને ફુટવાના અરમાન અમે પણ જોયા છે.

‘ચાતક’ હાશ મળે કોઈની એમ ભલે તું કરતો રહે,
નિષ્ફળ સાવ થયેલા કૈં વરદાન અમે પણ જોયા છે.

– © દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

COMMENTS (8)

સંતાનો માબાપોને હડધૂત કરે એવું જ નથી,
દેવ ગણીને પૂજનારા સંતાન અમે પણ જોયા છે.

વાહ-વાહ કરવાની જેની આદત છે, એ છો કરતા,
આંખ ઝૂકાવીને દીધા સન્માન અમે પણ જોયા છે.

ક્યા બાત હૈ

Reply

વાહ-વાહ કરવાની જેની આદત છે, એ છો કરતા,
આંખ ઝૂકાવીને દીધા સન્માન અમે પણ જોયા છે….બહોત ખૂબ..!!

આજકાલ ‘ગુરુ’નો જોરદાર પ્રવાહ ચાલી રહ્યો લાગે છે…સુંદર ગઝલ….!!!!

સુક્કાં ભઠ બાવળિયાં જેવાં આજ થયાં, એનું કારણ,
કુંપળ થઈને ફુટવાના અરમાન અમે પણ જોયા છે. …
પુરાવું છું સુર અહીં…. ક્યાંથી કેહવાય વાહ વાહ હવે …? આભાર ના ભાર જોયા છે
ટળવળે શબ્દો ને સજલ નૈન વાંચે ને સ્મરણ જોયા છે….

પાનખરે નહીં ખરનારા કૈં પાન અમે પણ જોયા છે,
જોગીઓના અડબંગા કૈં ધ્યાન અમે પણ જોયા છે.
વાહ્

કમાલની સુંદર રચના !!!
માનવજીવનમા વર્તાતા વિરોધાભાસી, વિચાર, વર્તન, સરસ રજુ થયા છે.

Reply

જે થોડા છે પણ મૂઠી ઊંચેરા માનવી છે તેમની અલગ અલગ શે’રમાં વાત કરીને કવિએ કમાલ કરી દીધી છે.
ખૂબ ખૂબ અભિનંદન

…..વરદાન અમે પણ જોયા છે.
સરસ !
ગઝલ વાંચીને અમે વાહ વાહ કરવાના જ !

Reply

સંતાનો માબાપોને હડધૂત કરે એવું જ નથી,
દેવ ગણીને પૂજનારા સંતાન અમે પણ જોયા છે

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.