બારણાં એથી અમસ્તા વાખીએ

કેટલી ક્ષણને સદીમાં રાખીએ,
ચાલ ડહાપણને નદીમાં નાખીએ.

આજ જોષીનો દિવસ કેવો જશે,
હસ્તરેખામાં ફરીથી ઝાંખીએ.

સાંજ પડતાં સૂર્ય પણ થાકી જશે,
ચાલ દીપકમાં વિસામો રાખીએ.

ધૈર્યનો અંજામ કેવો, જાણવા,
બોર શબરીના જઈને ચાખીએ.

આગમનની શક્યતા ‘ચાતક’ હજી,
બારણાં એથી અમસ્તા વાખીએ.

– દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

COMMENTS (3)
Reply

આજ જોષીનો દિવસ કેવો જશે,
હસ્તરેખામાં ફરીથી ઝાંખીએ.

સાંજ પડતાં સૂર્ય પણ થાકી જશે,
ચાલ દીપકમાં વિસામો રાખીએ.

ધૈર્યનો અંજામ કેવો, જાણવા,
બોર શબરીના જઈને ચાખીએ.
સરસ રચના.

ખૂબ જ સુંદર ગઝલ થઈ છે દક્ષેશભાઈ !
સવાર-સાંજ-… ઘણું બધું સુધરી ગયું.
લાજવાબ મત્લા અને મક્તા !
ધૈર્યનો અંજામ કેવો, જાણવા,
બોર શબરીના જઈને ચાખીએ… આ શેર ખૂબ ગમ્યો.
અભિનંદન !

Reply

સુંદર ગઝલના મત્લા અને મક્તા માણવાની મજા આવી!
સુધીર પટેલ.

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.