માધવ મળે નહીં

આંખોમાં ઈંતજારના કાગળ મળે નહીં,
રાધા થયા વિના અહીં માધવ મળે નહીં.

સીતાની શોધમાં ભલે ભટક્યા કરે જગત,
નિષ્ફળ રહે તલાશ જ્યાં રાઘવ મળે નહીં.

એ દ્વારિકા-અધીશ પણ કંગાળ કેટલો,
ગોપીજનોના પ્રેમનો પાલવ મળે નહીં.

હૈયાની વેદના લખે રાધા કઈ રીતે,
પ્હોંચી શકે ભવન સુધી વાદળ મળે નહીં.

કા’નાના નામથી સતત ભીંજાય આંખડી,
રોકી શકે વિષાદને સાંકળ મળે નહીં.

‘ચાતક’ કહી શકત કદી ઉત્તરમાં એમને
જોયા, પરંતુ નામમાં યાદવ મળે નહીં.

– દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

COMMENTS (7)

ગુજરાતી અભિવ્યક્તિનું સદાબહાર સંવેદન ખૂબ સરસ અને ફ્યુજનથી વ્યક્ત થયું છે.
હૈયાની વેદના લખે રાધા કઈ રીતે,
પ્હોંચી શકે ભવન સુધી વાદળ મળે નહીં.

ખરે ખર ખુબ જ સરસ ગઝલ … અને સરસ વિષય… મને ખુબ જ ગમી… અભિનંદન

ખૂબ સુંદર ગઝલ. મત્લાનો શેર વાહ.
યાદ
જુકો કાનુડેજો સતત રટણ કરેતી
આરાધના કરેતી ઉપાસના કરેતી
સે રાધા ત સામે કાનુડો
જેંજી ઉપાસના કરેતો સે રાધા

Reply

ખૂબ સુંદર ગઝલ!
મત્લાનો શે’ર લાજવાબ છે!
સુધીર પટેલ.

Reply

સરસ મિથીકલ ગઝલ.

Reply

સુંદર મત્લા.. મજાની ગઝલ..!
મણવાની મજા પડી……..

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.