સાવ સસ્તો હોય છે

હાથતાળીને સમજતો હોય છે,
બંધનોમાં તોય ફસતો હોય છે.

આત્મઘાતી આદમી પણ આખરે,
જિંદગી બીજી તલસતો હોય છે.

ઢાઈ અક્ષરમાં સમાવે છે કવિ,
પ્રેમ તો અનહદ વરસતો હોય છે.

ધોધમાં નાહ્યા પછી પણ માનવી
પ્રેમની બુંદો તરસતો હોય છે

એ હશે છોડી જવાની વેદના,
મોતનો ભય તો અમસ્તો હોય છે.

મોકળા મનથી રડી લેનારનો,
એક ચ્હેરો ખૂબ હસતો હોય છે.

દોસ્ત, મોંઘા મોલની ઈન્સાનિયત,
આદમી તો સાવ સસ્તો હોય છે.

કોઈના હૈયા સુધી પ્હોંચી જવા,
આંખ ચાતક સ્હેલ રસ્તો હોય છે.

– દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

COMMENTS (14)

સરસ ગઝલ. બધા જ શેર આસ્વાદ્ય લાગ્યા.

સરસ ગઝલ એમાં આ વધારે ગમ્યું
એ હશે છોડી જવાની વેદના,
મોતનો ભય તો અમસ્તો હોય છે.

મોંઘા મોલની ઈન્સાનિયત….વાહ દક્ષેશભાઈ!
આદમી તો સાવ સસ્તો હોય છે…સંવેદનાઓથી ભરી સરસ વાત લાવ્યા…
-અભિનંદન.

Reply

ખુબ સુન્દર ગઝલ …દક્ષેશભાઈ ..આખી ગઝલ માણવાલાયક ..

ધોધમાં નાહ્યા પછી પણ માનવી
પ્રેમની બુંદો તરસતો હોય છે

મને પણ મન થયું,…

નોંધ જે લેતો નથી ઉપહારની
જીન્દગીભર એજ રડતો હોય છે

કોઈના હૈયા સુધી પ્હોંચી જવા,
આંખ ચાતક સ્હેલ રસ્તો હોય છે…

લાજવાબ મક્તા !
બધા જ શેર આસ્વાદ્ય થયા છે.

આપનાં બધાં કાવ્યો વાંચવા કેમ બહુ ગમે છે ?

Reply

“દોસ્ત, મોંઘા મોલની ઈન્સાનિયત,
આદમી તો સાવ સસ્તો હોય છે”.
…………….વાહ! ખરી વાત છે…

Reply

ખૂબ સુંદર ગઝલ!
સુધીર પટેલ.

ધોધમાં નાહ્યા પછી પણ માનવી
પ્રેમની બુંદો તરસતો હોય છે.

દોસ્ત, મોંઘા મોલની ઈન્સાનિયત,
આદમી તો સાવ સસ્તો હોય છે.

આત્મઘાતી આદમી પણ આખરે,
જિંદગી બીજી તલસતો હોય છે.

…… વાહ વાહ માલીક આ ત્રણ શેર તો ખરેખર લાજવાબ છે… મિત્ર તમને દીલથી ખુબ ખુબ અભિનંદન

બહુ જ વિચારણીય ગઝલ. કાફીયા સરસ લીધા છે.

મોકળા મનથી રડી લેનારનો,
એક ચ્હેરો ખૂબ હસતો હોય છે.

મઝાનો મનનીય શેર.

Reply

આત્મઘાતી આદમી પણ આખરે,
જિંદગી બીજી તલસતો હોય છે.

એ હશે છોડી જવાની વેદના,
મોતનો ભય તો અમસ્તો હોય છે.

વાહ..સાધ્યન્ત સુન્દર ગઝલ બની છે

Reply

સર્વાંગ સુંદર ગઝલ, મત્લા અને મક્તા બન્ને લાજવાબ થયાં છે.

આમ તો દરેક શે’ર સુંદર પણ આ વધુ ગમ્યા….

એ હશે છોડી જવાની વેદના,
મોતનો ભય તો અમસ્તો હોય છે.

મોકળા મનથી રડી લેનારનો,
એક ચ્હેરો ખૂબ હસતો હોય છે.

Reply

“દોસ્ત, મોંઘા મોલની ઈન્સાનિયત,
આદમી તો સાવ સસ્તો હોય છે”.
ખરેખર લાજવાબ છે …. તમારી ગઝલ ને હું ફેસબુક પર શેર કરું છુ ..

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.