ઢિંગલી મેં તો બનાવી

સૌના બાળપણની સખી એટલે ઢિંગલી. બાળકો પોતાની પ્યારી ઢિંગલી સાથે ન જાણે કેટકેટલી અને કેવી મજાની વાતો કરતા હશે. એમને માટે તો એમની ઢિંગલી એટલે એમનું આખુંય વિશ્વ. બાળકોના એ અનેરા ભાવજગતની ઝાંખી કરાવતું આ સુંદર બાળગીત આજે સાંભળીએ અને આપણા બચપણના સોનેરી દિવસોને યાદ કરીએ.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


ઢિંગલી મેં તો બનાવી મઝાની
તૈયાર એને હવે કરવાની.

એનું ઝભલું સીવડાવવા દરજી પાસે જાઉં
દરજીભાઈ દરજીભાઈ ઝભલું સીવી દો,
લાલ પીળા ઓઢણામાં આભલા જડી દો … ઢિંગલી

એના ઝાંઝર બનાવવા સોની પાસે જાઉં
સોનીભાઈ સોનીભાઈ ઝાંઝર બનાવી દો
મોતીની માળા ને બંગડી ઘડી દો … ઢિંગલી

એની મોજડી સીવડાવવા મોચી પાસે જાઉં
મોચીભાઈ મોચીભાઈ મોજડી સીવી દો,
લાલ મખમલની મોજડી સીવી દો … ઢિંગલી

એને સુંદર બનાવવા મમ્મી પાસે જાઉં
મમ્મી મમ્મી પાવડર લગાવી દો,
આંખે આજણ ગાલે લાલી લગાવી દો … ઢિંગલી

એનો ગજરો ગૂંથાવવા માળી પાસે જાઉં
માળીદાદા માળીદાદા ગજરો બનાવી દો,
મોગરા ગુલાબનો ગજરો બનાવી દો … ઢિંગલી

એને હોંશિયાર બનાવવા બેન પાસે જાઉં
બેન ઓ બેન લખતાં શીખવાડી દો,
એક બે ત્રણ ચાર ગણતાં શીખવાડી દો … ઢિંગલી

ઢિંગલી મેં તો બનાવી મઝાની
તૈયાર એને હવે કરવાની.

COMMENTS (2)
Reply

ખુબ સરસ બાળગીત આપે આપ્યું બાળપણ સુધી લઈ ગયા તે બદલ આપનો ખુબ ખુબ આભાર
દિલીપ ગજ્જર

Reply

બાલ ગીતો તો બાળકોને આનંદ પુરો પાડવામાં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે.

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.