Press "Enter" to skip to content

યાદનું પીંછુ


અહિંયા ફર્યું જે રીતથી ત્યાં પણ ફર્યું હશે
એકાદ પીંછુ યાદનું ત્યાં પણ ખર્યું હશે –

આજે ફરી હું આંસુની પાછળ પડી ગયો
સપનાને પાછું કોઈકે સામે ધર્યું હશે –

બાજી અધૂરી છોડવાનું એક કારણ કહું?
જાણીબૂઝીને એમણે એવું કર્યું હશે –

અટકી ગયેલી વાત ના આગળ વધી શકી.
મૂંગા થયેલા હોઠમાં શું કરગર્યું હશે?

મારા વિના હું એકલો ટોળે વળી ગયો
મારા વિશેનું ગામ ત્યાંથી વિસ્તર્યું હશે.

– અંકિત ત્રિવેદી

One Comment

  1. Prashant
    Prashant April 14, 2013

    અટકી ગયેલી વાત ના આગળ વધી શકી.
    મૂંગા થયેલા હોઠમાં શું કરગર્યું હશે?

    વાહ અંકિતભાઇ! ક્શુંક કરગરીને હોઠ સીવે અને પછિ પ્રસુતિ થાય તે કેટલી અલૌકિક હોય!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.