વિસ્તાર શબ્દનો

પામી શકાય ક્યાંથી કહો પાર શબ્દનો
ઇશ્વરના દેહ જેટલો જ છે વિસ્તાર શબ્દનો

એ આવતો નથી બહાર કદી સાચા અર્થમાં
જે નીકળે છે, એ તો છે વ્યવહાર શબ્દનો

એને નહીં નડે પછી અર્થોનું આવરણ
થઇ જાય પરિચય જો કોઇ વાર શબ્દનો

તો હાસ્ય કે રૂદનરૂપે એ વ્યકત થઇ જશે
જીરવી નહીં શકે જો હૃદય ભાર શબ્દનો

એ વાત છે જુદી કે તમે સાંભળો નહીં
નહીંતર સતત થયા કરે સંચાર શબ્દનો

આ કોણ આવા શબ્દ અહીં વેરતું ગયું ?
મ્હેકી રહ્યો છે જાણે કે ગુલઝાર શબ્દનો

– લાભશંકર દવે

COMMENTS (2)
Reply

ખૂબ સુંદર વાત કહી – ભાવની અભિવ્યક્તિ!
તો હાસ્ય કે રૂદનરૂપે એ વ્યકત થઇ જશે
જીરવી નહીં શકે જો હૃદય ભાર શબ્દનો

Reply

વાહ! બહુ જ સરસ

એ આવતો નથી બહાર કદી સાચા અર્થમાં
જે નીકળે છે, એ તો છે વ્યવહાર શબ્દનો.

એને નહીં નડે પછી અર્થોનું આવરણ
થઇ જાય પરિચય જો કોઇ વાર શબ્દનો.

કેટલી સુંદરતાથી લખાયું છે!

http://www.firdoshdekhaiya.wordpress.com

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.