ભૂંસી શકાયે શી રીતે ?

આપણા ઇતિહાસને બદલી શકાયે શી રીતે ?
એક વીતેલો દિવસ ભૂંસી શકાયે શી રીતે ?

જે સમયની ડાળ પર કલરવ કરેલો આપણે,
ફેર ઊડીને ત્યહીં બેસી શકાયે શી રીતે ?

વીતતાં વીતી ગઈ એ ક્ષણ ન પાછી આવતી,
એકડો પાછા જઈ ઘૂંટી શકાયે શી રીતે ?

એક વેળા પૂછતાં પૂછી લીધેલો જે તમે,
પ્રશ્ન પાછો આપને પૂછી શકાયે શી રીતે ?

રાતદિ મ્હેંકે હવાઓ આપની ખુશ્બો થકી,
યાદ શીશીમાં ભલા પૂરી શકાયે શી રીતે ?

આંખ ભીની છે હજુયે આપના સ્મરણો થકી,
પાંપણોથી એ કદી લૂછી શકાયે શી રીતે ?

જિંદગી ‘ચાતક’ ભલે જલવાનું બીજું નામ છે,
શ્વાસથી આ દીપને ફૂંકી શકાયે શી રીતે ?

– © દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

COMMENTS (10)

દક્ષેશભાઈ ખુબ જ સરસ રચના…છેલ્લી બે પંક્તિ તો સુપર્બ છે..!!

Reply

ખૂબ સુંદર ગઝલ..!! આ શે’ર વધારે ગમ્યા..
જે સમયની ડાળ પર કલરવ કરેલો આપણે,
ફેર ઊડીને ત્યહીં બેસી શકાયે શી રીતે ?
આંખ ભીની છે હજુયે આપના સ્મરણો થકી,
પાંપણોથી એ કદી લૂછી શકાયે શી રીતે ?

Reply

રાતદિ મ્હેકે હવાઓ આપની ખુશ્બોથકી,
યાદ શીશીમાં ભલા પૂરી શકાયે શી રીતે ?
હંમેશ નવા રદીફ-કાફિયામાં નાવિન્યસભર ગઝલ માણવાની મજા પડે છે.
આપનું ઈ-મેઈલ મોકલવા વિનંતિ

સુંદર ગઝલ

આપણા ઇતિહાસને બદલી શકાયે શી રીતે ?
એક વીતેલો દિવસ ભૂંસી શકાયે શી રીતે ?
વાહ્
આંખ ભીની છે હજુયે આપના સ્મરણો થકી,
પાંપણોથી એ કદી લૂછી શકાયે શી રીતે ?
યાદ
ખલીલ ધનતેજવી.
પૂછશો ના શી રીતે જીવાય છે.
શ્વાસ જેવા શ્વાસ હાંફી જાય છે.
તે છતાં પીંછાં સલામત છે હજી,
રોજ આ કાયા સતત પીંખાય છે. .

વાહ .. ક્યા બાત

પૂછશો ના શી રીતે જીવાય છે.
શ્વાસ જેવા શ્વાસ હાંફી જાય છે.

તે છતાં પીંછાં સલામત છે હજી,
રોજ આ કાયા સતત પીંખાય છે. .

પ્રજ્ઞાજુબેન, ખલીલભાઈના આ અદભુત શેર અહીં વહેંચવા બદલ આભાર …

Reply

ખુબ જ આસ્વાધ્ય..મજાની ગઝલ્..વીતી ગયેલા સ્મરણ ની..
આંખ ભીની છે હજુયે આપના સ્મરણો થકી,
પાંપણોથી એ કદી લૂછી શકાયે શી રીતે ?

જિંદગી ‘ચાતક’ ભલે જલવાનું બીજું નામ છે,
શ્વાસથી આ દીપને ફૂંકી શકાયે શી રીતે ?

સુંદર ગઝલ ! નવા રદીફમાં સુંદર ગઝલ થઈ છે.
યાદ શીશીમાં ભલા પૂરી શકાયે શી રીતે ?…
વાહ !

સરસ ગઝલ થઈ છે દક્ષેશભાઈ,
આ શેર તો ખૂબ જ સુંદર છે…

જે સમયની ડાળ પર કલરવ કરેલો આપણે,
ફેર ઊડીને ત્યહીં બેસી શકાયે શી રીતે ?

વીતતાં વીતી ગઈ એ ક્ષણ ન પાછી આવતી,
એકડો પાછા જઈ ઘૂંટી શકાયે શી રીતે ?

નરી વાસ્તવિક્તા આપે રજુ કરી છે… ખુબ જ મઝાની ગઝલ…….

દક્ષેશભાઈ… આખી ગઝલ કૉપી–પેસ્ટ. અભિનંદન.

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.