મૂંઝવણમાં હતો

આયનો એથી જ આજે કૈંક મૂંઝવણમાં હતો,
આભને અજવાળનારો ચાંદ આંગણમાં હતો.

આંખમાં થીજી ગયેલાં વાદળાંઓની કસમ,
એક તરડાયેલ ચહેરો ક્યાંક દર્પણમાં હતો.

લાગણીની વાત આવી, પાંપણો વચ્ચે પડી,
કેટલો વિશ્વાસ એને ડૂબતાં જણમાં હતો.

ખુબસુરત છોકરીથી વાત કરવી શી રીતે,
ગામનો પ્રત્યેક વ્યક્તિ એના સગપણમાં હતો.

જીતવા માટે ભલા, મારા પ્રયત્નો ક્યાં હતા,
હારવું શી રીતથી એની જ મૂંઝવણમાં હતો.

ઝાંઝવા પાછળ ભટકતી હસ્તરેખાઓ મળી,
એટલે મુકામ મારો કાયમી રણમાં હતો.

જિંદગીનો મોહ ‘ચાતક’ જિંદગી સાથે ગયો,
મોતનો અફસોસ કેવળ આખરી ક્ષણમાં હતો.

– દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

COMMENTS (9)

જિંદગીનો મોહ ‘ચાતક’ જિંદગી સાથે ગયો,
મોતનો અફસોસ કેવળ આખરી ક્ષણમાં હતો.

ક્યા બાત હૈ દક્ષેશભાઈ…

Reply

ઝાંઝવા પાછળ ભટકતી હસ્તરેખાઓ મળી,
એટલે મુકામ મારો કાયમી રણમાં હતો.

ખુબ મસ્ત…

ચાતક કોની રાહમાં છો ? અફસોસ ન કરો બસ એકોએક દિવસ સંપુર્ણ ખુશીમાં જીવો. ખુબ સુન્દર લખો છો ને લખતા રહેશો. અમને પ્રોત્સાહન દેતા રહેશો.

Reply

ખુબસુરત છોકરીથી વાત કરવી શી રીતે ?
ગામનો પ્રત્યેક વ્યક્તિ એના સગપણમાં હતો.
સુંદર ગઝલ

Reply

જીતવા માટે ભલા, મારા પ્રયત્નો ક્યાં હતા,
હારવું શી રીતથી એની જ મૂંઝવણમાં હતો.
જબરી અવઢવ

ઝાંઝવા પાછળ ભટકતી હસ્તરેખાઓ મળી,
એટલે મુકામ મારો કાયમી રણમાં હતો.
આટલી કમનસીબી…!!?
આખી ગઝલમાં તમે કમાલ કર્યો છે , આદાબ અર્જ હૈ..!!

Reply

ખૂબ સુંદર ગઝલ!
સુધીર પટેલ.

કમાલની ગઝલ થઈ છે.
ગામનો પ્રત્યેક વ્યક્તિ એના સગપણમાં હતો…. ક્યા બાત હૈ !
મક્તા સાથે છેલ્લા ચાર શેર લાજવાબ થયા છે.
ખૂબ ખૂબ અભિનંદન દક્ષેશભાઈ !

અદ્ભુત રચના…… અસરકારક પણ એવી જ…..

ઝાંઝવા પાછળ ભટકતી હસ્તરેખાઓ મળી,
એટલે મુકામ મારો કાયમી રણમાં હતો.
આટલી કમનસીબી…!!?
આખી ગઝલમાં તમે કમાલ કર્યો છે, આદાબ અર્જ હૈ..!!
કહેવુ પડે……. લગે રહો…….ઓર લગાતે રહો….

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.