આવ તું

સૂની પડેલી સાંજને આવી સજાવ તું
ખાલી પડેલી વાવમાં પાણી નખાવ તું

જો શક્ય હો તો આંખની સામે જ આવ તું
શાને કરે છે આંખમાંથી આવજાવ તું

હું પણ હજુયે યાદ છું એ વાત કર કબૂલ
નહિતર આ મારી વાતને ખોટી પડાવ તું

આ એ જ સપનું જે મને રાતે જગાડતું
કંઇ પણ કરીને આજ તો પાછું વળાવ તું

પ્રત્યેક પળને સાચવી હંકારવા છતાં
હોડી અમારી જ્યાં ડૂબેલી એ તળાવ તું

– અંકિત ત્રિવેદી

COMMENTS (2)

વાહ અકિંત ખુબ સરસ રચના…………..
” હું પણ હજુયે યાદ છું એ વાત કર કબૂલ
નહિતર આ મારી વાતને ખોટી પડાવ તું”
ધન્યવાદ…………આવી રચના મુકવા બદલ દક્ષેશભાઈ ને………….

રાજુ ખોના અને ચેતન ગાંધી…………

Reply

ખુબ સુન્દર અંકિતભાઈ, વાહ ! આવ તું….વળાવ તું…સુંદર સંધ્યાનો ફોટો…બ્લોગસર્જકને અભિનન્દન.

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.