જય આદ્યા શક્તિ

આજે નવરાત્રિ પર્વનું સમાપન છે. નવ રાત્રિઓમાં મા જગદંબાની આરાધના કર્યા પછી જેમ દરેક દિવસે ગરબાની સમાપ્તિ પર આરતી થાય તેમ આપણે પણ મા જગદંબાની આરતી કરીએ. દેશમાં રહેતા હોય કે વિદેશમાં, પણ દરેક ગુજરાતી ઘરમાં અચૂક ગવાતી આ આરતી સાંભળો મહેન્દ્ર કપૂર અને સાથીઓ તથા અચલ મહેતાના સ્વરમાં. [Audio clip: view full post to […]

read more
United Kingdom gambling site click here