હજી સિતારા ખરી રહ્યાં છે

હજી સમય છે તમારી પાસે, હજી સિતારા ખરી રહ્યાં છે,
જુઓ કે મળવાને માટે કેવા નવા જ રસ્તા ખુલી રહ્યાં છે.

તમે ગયા એ કઠોર દિનથી બનાવ એવા બની રહ્યાં છે,
હજાર કાંટા ભલે ચમનમાં, ગુલાબ અમને ગમી રહ્યાં છે.

નદી-તળાવો ગયાં સૂકાઈ, નથી રહ્યાં આંખમાંય પાણી,
હવે તો જળની મઝાર ઉપર યુવાન તડકા રમી રહ્યાં છે.

દુઃખી થશો ના એ વાતથી કે તમે થઈ ના શક્યા અમારા,
અમે તમારું સ્મરણ કરીને તમારા જેવાં થઈ રહ્યાં છે.

હજીય પાછાં ફરી શકો છો, હજીય પગલાં નથી ભૂંસાયાં,
હજી વમળ છે, હજી કમળ છે, હજીય ભમરા ગૂંજી રહ્યા છે.

લખ્યું હશે તો ફરી મળીશું, ફરી રેતના મહલ ચણીશું,
ઘણાંય સપનાં ઉદાસ મનની મરુભૂમિમાં જીવી રહ્યાં છે.

નથી તમન્ના, નથી ઈબાદત, નથી ફરિશ્તાઓ જેવી ચાહત,
છતાં તમારી કરી પ્રતીક્ષા, અમેય ‘ચાતક’ બની રહ્યાં છે.

– © દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

COMMENTS (6)
Reply

Wahh.. Ek Ek sher Lajawab

    Thank you dear

Reply

ઊંડી મનનીય ગઝલ પ્રેમના તરોતાજા આવરણયુક્ત

    Thank you Kishorbhai

Reply

મસ્ત મત્લા… મજાની ગઝલ..

    Thank you Ashokbhai

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.