છુપાવવી પણ જોઈએ

[Painting by Donald Zolan]

કેટલીક સંવેદના છુપાવવી પણ જોઈએ,
વ્યક્ત કરવાની સુવિધા ટાળવી પણ જોઈએ.

વેદનાની વાત આંસુઓથી કરવી ઠીક નહીં,
સ્મિત કરવાની કળા અપનાવવી પણ જોઈએ.

લાગણી તો સાવ નાના બાળ જેવી હોય છે,
ભીડથી એને જરા સંભાળવી પણ જોઈએ.

ને હૃદયના કોઈ ખૂણામાં પડી રે’ ક્યાં લગી,
લાગ મળતાં યાદને મમળાવવી પણ જોઈએ.

રોજના મળવા થકી ઠુઠવાઈ જાશે ઝંખના,
આગ વિરહની કદી પેટાવવી પણ જોઈએ.

રાહ જોવામાં નથી તકલીફ ‘ચાતક’ને જરા,
શર્ત, કે મોડી ભલે, એ આવવી પણ જોઈએ.

– © દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

COMMENTS (7)
Reply

બહુ સરસ છે

Reply

લાગણી તો સાવ નાના બાળ જેવી હોય છે,
ભીડથી એને જરા સંભાળવી પણ જોઈએ.

ને હૃદયના કોઈ ખૂણામાં પડી રે’ ક્યાં લગી,
લાગ મળતાં યાદને મમળાવવી પણ જોઈએ. સુંદર ગઝલના ખૂબ સુંદર શે’ર…!!

ઘણા વખતે ‘મીતીક્ષા’ ફરી કાર્યાન્વિત થઇ તેનો આનંદ

Reply

સરળ બાનીમાં પણ ગહન અર્થવાળી સુંદર ગઝલ

ને હૃદયના કોઈ ખૂણામાં પડી રે’ ક્યાં લગી,
લાગ મળતાં યાદને મમળાવવી પણ જોઈએ.

સુંદર

Reply

કમાલ…સુંદર રચના !!!
વેદનાની વાત આંસુઓથી કરવી ઠીક નહીં,
સ્મીત કરવાની કળા અપનાવવી જોઇએ.

Reply

તમારી ગઝલ વાંચ્યા પછી તમારા હૃદય નો પરિચય મળ્યો…
હશે ગઝલકારો આ દુનિયામાં ઘણાં,
પણ આપ જેવો મિત્ર એકાદ હોવો જોઈએ …..

Reply

સુંદર રચના…!!!!
રાહ જોવામાં નથી તકલીફ ‘ચાતક’ને જરા,
શર્ત, કે મોડી ભલે, એ આવવી પણ જોઈએ…..

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.