તોય આંખો બંધ છે

અધખુલેલાં બારણાં છે, આવવાની ધારણા છે, તોય આંખો બંધ છે!
આગમનને મન ભરીને માણવાની ચાહના છે, તોય આંખો બંધ છે!

દૃશ્યની બારી ઉઘડતાં કેટલી ઘટનાતણા સાક્ષી થવાનો લ્હાવ છે, ને*
ખુલવા તત્પર ઊભા બે પાંપણોના બારણાં છે, તોય આંખો બંધ છે!

રૂપનું દર્પણ સનમની આંખ છે ને આંખમાં છલકાય છે બેહદ નશો,
રૂપને નિહાળવા બેતાબ સઘળા આયના છે, તોય આંખો બંધ છે!

દ્રૌપદીનાં વસ્ત્ર પેઠે ચોતરફ ઈચ્છાતણા કૈં આવરણ ઉતરી રહ્યાં,
ચિત્તમાં દુઃશાસનોની જેમ રમતી કામના છે તોય આંખો બંધ છે!

શબ્દના તીખા પ્રહારો કર્ણને વીંધે નહીં, એથી નયન મીંચાય ના,
ના કહીં ગાલીગલોચ, બસ ચોતરફ સદભાવના છે તોય આંખો બંધ છે!

આંખ ‘ચાતક’ થૈ સતત ઝંખી રહી જેને, સ્વયં આવી ઊભા છે આંગણે,
ધન્ય એ દર્શન થકી પૂરી થનારી સાધના છે, તોય આંખો બંધ છે!

– © દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

* શેર પાછળથી બદલ્યો

COMMENTS (8)
Reply

દૃશ્યની બારી ઉઘડતાં કેટલી ઘટનાતણા સાક્ષી થવાનો લ્હાવ મળશે,
હાથમાં ગાંડિવ લઈ ટંકાર કરતી ધારણા છે, તોય આંખો બંધ છે!…

વાહ…….

Reply

નવીન લાંબી રદીફ અને પ્રલંબ બહેર સાથે સુંદર ગઝલ..!!
આ વિશેષ ભાવ્યું..
દૃશ્યની બારી ઉઘડતાં કેટલી ઘટનાતણા સાક્ષી થવાનો લ્હાવ મળશે,
હાથમાં ગાંડિવ લઈ ટંકાર કરતી ધારણા છે, તોય આંખો બંધ છે!

રૂપનું દર્પણ સનમની આંખ છે ને આંખમાં છલકાય છે બેહદ નશો,
રૂપને નિહાળવા બેતાબ સઘળા આયના છે, તોય આંખો બંધ છે!

દક્ષેશભાઈ આજ સવાર સવારમાં ભુક્કા કાઢી નાખ્યા. બહોત ખુબ…! મજા આવી.

સરસ ગઝલનો મક્તા
આંખ ‘ચાતક’ થૈ સતત ઝંખી રહી જેને, સ્વયં આવી ઊભા છે આંગણે,
ધન્ય એ દર્શન થકી પૂરી થનારી સાધના છે, તોય આંખો બંધ છે!
બહુ સુંદર ..
યાદ
સુરજ કે છીપમાં કે આપણાંમાં આપણે જ ઓતપ્રોત એવા તો લાગીયે,
ફુલની સુવાસ સહેજ વાગતી હશે ને એમ આપણને આપણે જ વાગીયે.

આવુ જીવવાની એકાદ પળ જો મળે, તેને જીવનભર પાછી ના વાળુ.
ટળવળતી હોય આંખ જેને જોવાને, એ મીંચેલી આંખે ભાળુ.

અંદર તો એવુ અજવાળુ અજવાળુ,
અંદર તો એવુ અજવાળુ અજવાળુ.

Reply

નવી રદીફમાં લાંબી બહેરમાં નાવિન્યપૂર્ણ ગઝલ.

દ્રૌપદીનાં વસ્ત્ર પેઠે ચોતરફ ઈચ્છાતણા કૈં આવરણ ઉતરી રહ્યાં,
ચિત્તમાં દુઃશાસનોની જેમ રમતી કામના છે તોય આંખો બંધ છે!….

વાહ વાહ ક્યા બાત હૈ…. વાહ વાહ ભાઇ મઝાની રચના…..

રૂપનું દર્પણ સનમની આંખ છે ને આંખમાં છલકાય છે બેહદ નશો,
રૂપને નિહાળવા બેતાબ સઘળા આયના છે, તોય આંખો બંધ છે!
વાહ !
લાંબી બહેરમાં સુંદર ગઝલ !

તોય આંખો બંધ છે!

આ રદીફ અદભુત છે દક્ષેશભાઈ…

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.