આંખોમાં અંજાય નહીં

સૂરજના કિરણો ચાળીને આંખોમાં અંજાય નહીં,
પડછાયાના રંગોથી ઘર-ભીંતોને રંગાય નહીં.

સપનાનાં વાવેતર કરતાં પાક ઉગે જો વિસ્મયનો,
તો માણસ થઈને, માણસથી કૈં કાચસમું ભંગાય નહીં.

અમૃતમંથનમાંથી નીકળેલું અમૃત ખૂટે પળભરમાં,
અહીં વેર-ઝેરમાં સડતો માણસ, સડવાથી ગંધાય નહીં.

હીરા-મોતી ને વૈભવની છે ભૂખ ભયંકર માણસને,
એ લાખ કરે કોશિશ છોને, અહીં દોલતને રંધાય નહીં.

તું શંકાનો ધાગો લૈને મારે સંબંધો પર બખિયા,
ઓ દોસ્ત, દોસ્તીની ચાદરને એ રીતે સંધાય નહીં.

આ આવરણોની દુનિયામાં ‘ચાતક’ છે ગામ અરીસાનાં,
અહીં ચ્હેરા તો ઢંકાય સહજ પણ જાત કદી ઢંકાય નહીં.

– દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

COMMENTS (14)

અમૃતમંથનમાંથી નીકળેલું અમૃત ખૂટે પળભરમાં,
અહીં વેર-ઝેરમાં સડતો માણસ, સડવાથી ગંધાય નહીં.

હીરા-મોતી ને વૈભવની છે ભૂખ ભયંકર માણસને,
એ લાખ કરે કોશિશ છોને, અહીં દોલતને રંધાય નહીં.
સ રસ

Reply

ખરી વાત છે જાત કદી ઢઁકાય નહીઁ.
બધી સાચી વાતો છે ભાઇ ! આભાર !

સપનાનાં વાવેતર કરતાં પાક ઉગે જો વિસ્મયનો,
તો માણસ થઈને, માણસથી કૈં કાચસમું ભંગાય નહીં.
દ્ક્ષેશભાઈ ખૂબ સરસ!
સપના

વાહ….
દક્ષેશભાઇ
સરસ ગઝલ બની છે મક્તા વધારે ગમ્યો.

Reply

સૂરજના કિરણોથી ઉઘડતી ગઝલના દરેક શે’ર અર્થપૂર્ણ અને માણવા લાયક થયા છે.
આ વિશેષ ગમ્યુ..
સપનાનાં વાવેતર કરતાં પાક ઉગે જો વિસ્મયનો,
તો માણસ થઈને, માણસથી કૈં કાચસમું ભંગાય નહીં.
તું શંકાનો ધાગો લૈને મારે સંબંધો પર બખિયા,
ઓ દોસ્ત, દોસ્તીની ચાદરને એ રીતે સંધાય નહીં.

સુંદર ભાવભરી પંક્તિઓ છે.
“તું શંકાનો ધાગો લૈને મારે સંબંધો પર બખિયા,
ઓ દોસ્ત, દોસ્તીની ચાદરને એ રીતે સંધાય નહીં.”

સૂરજના કિરણો ચાળીને આંખોમાં અંજાય નહીં…

સુંદર મત્લા અને મક્તાથી રસાયેલ મૂદુ સૂર્યકિરણો શી ગઝલ !
અભિનંદન દક્ષેશભાઈ !

સૂરજના કિરણો ચાળીને આંખોમાં અંજાય નહીં,
પડછાયાના રંગોથી ઘર-ભીંતોને રંગાય નહીં.
નવી વાત અને નવી અભિવ્યક્તિ.

Reply

સુઁદર કલ્પનો સાથેની મનોગમ્ય રચના
વાહ……

વાહ્..ક્યા બાત હૈ..

દક્ષેશભાઈ..સુંદર ગઝલ. છેલ્લા બે શેર ખાસ ગમ્યા. અભિનંદન
તું શંકાનો ધાગો લૈને મારે સંબંધો પર બખિયા,
ઓ દોસ્ત, દોસ્તીની ચાદરને એ રીતે સંધાય નહીં.

આ આવરણોની દુનિયામાં ‘ચાતક’ છે ગામ અરીસાનાં,
અહીં ચ્હેરા તો ઢંકાય સહજ પણ જાત કદી ઢંકાય નહીં.

ભરી આખોમાં આંસુ નાવડી મેં તરતી મુકી ને થાકી હલેસા મારી તોય કિનારે જઈ ક્યાંય અટકી નહિ ….

Reply

વધુ એક સરસ ગઝલ!
સુધીર પટેલ.

ખુબ ખુબ ખુબ જ સરસ રચના… બહોત ખુબ …વાહ વાહ

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.