સંભાવનાઓ હોય છે

ગ્રંથની શરૂઆતમાં પ્રસ્તાવનાઓ હોય છે,
અંતમાં ખૂટી પડેલી ધારણાઓ હોય છે.

આવનારી કાલના અંજામની કોને ખબર,
જિંદગી ખોબે ભરી સંભાવનાઓ હોય છે.

દોસ્ત, સાચો પ્રેમ કો’દી મતલબી હોતો નથી,
સો અભાવોનીય વચ્ચે ભાવનાઓ હોય છે.

શોધતાં મળતી નથી જેને ગરીબીની કબર,
જિંદગી એની અવિરત યાતનાઓ હોય છે.

ભેખ જોગીનો ધરીને ચાલવું સ્હેલું નથી,
કૈંક સૂતેલી કમંડલ, કામનાઓ હોય છે.

એક પળ દીદાર એના પામવા ‘ચાતક’ અહીં,
સેંકડો જન્મો કરેલી સાધનાઓ હોય છે.

– દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

COMMENTS (12)
Reply

દોસ્ત, સાચો પ્રેમ કો’દી મતલબી હોતો નથી,
સો અભાવોનીય વચ્ચે ભાવનાઓ હોય છે.

શોધતાં મળતી નથી જેને ગરીબીની કબર,
જિંદગી એની અવિરત યાતનાઓ હોય છે.

વાહ વાહ !

Reply

વાહ…!! સુંદર મત્લા અને આ શે’ર પણ અફલાતૂન

દોસ્ત, સાચો પ્રેમ કો’દી મતલબી હોતો નથી,
સો અભાવોનીય વચ્ચે ભાવનાઓ હોય છે.

ભેખ જોગીનો ધરીને ચાલવું સ્હેલું નથી,
કૈંક સૂતેલી કમંડલ, કામનાઓ હોય છે.
ખૂબ સરસ અભિવ્યક્તિ દક્ષેશભાઈ.

સરસ ગઝલ. મત્લા બહુ મઝાનો.

જન્મ્યા પછી જે સ્થિતિઓ આવે છે કે ઉદભવે છે તેમા-ધારણાઓ, ભાવનાઓ, યાતનાઓ, કામનાઓ, સાધનાઓ અને એ દરેકમાંથી ડોકિયાં કરતી સંભાવનાઓ હમેશા શબ્દની શરુઆત જેવી(પ્ર્સ્તાવના) હોય છે જેમાં સર્જનનો અસંતોષ પણ સામેલ છે—-
ગ્રંથની શરૂઆતમાં પ્રસ્તાવનાઓ હોય છે,
અંતમાં ખૂટી પડેલી ધારણાઓ હોય છે…….આ શેર વધારે ગમ્યો.

સુંદર રચના !
સહજભાવે આવી ગયેલ ઉત્તમ શેર-
આવનારી કાલના અંજામની કોને ખબર,
જિંદગી ખોબે ભરી સંભાવનાઓ હોય છે.
અભિનંદન !

Reply

અનોખા મત્લા સાથેની દમદાર ગઝલ!
સુધીર પટેલ.

Reply

નવીન કાફિયા સાથે સરસ મત્લાવાળી ગઝલ

Reply

સરસ ગઝલની પ્રવાહી અને ગહન સહજતા ગમી ગઇ.વાહ્..

મનગમતી ગઝલ ! આભાર !

વાહ વાહ ફાઇન ગઝલ…….

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.