કાગળ ન મોકલાવ

[Painting by Donald Zolan]

આંખોને ઇંતજારના કાગળ ન મોકલાવ,
ભીની થયેલ રાતમાં કાજળ ન મોકલાવ.

તારા ગયા પછી અહીં દાવાનળો ફકત,
એને બૂઝાવવા તું ઝાકળ ન મોકલાવ.

તારા સ્મરણની કેદથી આઝાદ કર હવે,
ઊડી શકે ન એમને સાંકળ ન મોકલાવ.

ખોટી તો ખોટી ધારણા જીવી જશું અમે,
તું ઝાંઝવાના શ્હેરમાં વાદળ ન મોકલાવ.

તારા વિરહના શહેરમાં રસ્તાઓ આંધળા,
પગલાં ચરણથી એટલે આગળ ન મોકલાવ.

લોહીલુહાણ સાંજને ‘ચાતક’ જીવી જશે,
તારા સ્મરણના સૈન્યને પાછળ ન મોકલાવ.

– દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

COMMENTS (10)
Reply

તારા સ્મરણ ની કેદ થી આઝાદ કર હવે
ઉડી સકે ન એમને સાંકળ ન મોકલાવ
બહુ સરસ.

Reply

તારા વિરહના શહેરમાં રસ્તાઓ આંધળા,
પગલાં ચરણથી એટલે આગળ ન મોકલાવ…. વાહ .. ખૂબ અર્થપૂર્ણ !!

આખી ગઝલ ગમી જાય એવી

    આભાર ..

Reply

સાંગોપાંગ સંધેડા ઉતાર ગઝલ.
મક્તા તો વાહ ભઈ, કાબિલેદાદ….

    આપની દાદ સર-આંખો પર .. 🙂

Reply

બહુ સરસ !
ખોટી તો ખોટી ધારણા જીવી જશું અમે,
તું ઝાંઝવાના શ્હેરમાં વાદળ ન મોકલાવ.

Reply

આખી ગઝલ ગમી જાય એવી

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.