બેન્ક ગઝલ

ઝાકળની બૂંદ બૂંદને ખાતામાં નાંખજે,
એના જ વ્યાજથી પછી દરિયો ઉપાડજે.

હૈયાની બેન્કમાં અગર જખ્મો કરે જમા,
બધ્ધાંની પાવતી ઉપર આંસુ લખાવજે.

ખાતાવહી સંબંધની કોરી ન રાખતો,
બે-ચાર છેક-છાક તું એમાં પડાવજે.

પહેલાં પ્રણયની યાદ તો મોંઘી જણસ સમી,
હૈયામાં રાખવા કશે લોકર બનાવજે.

‘ચાતક’ ખૂટી જશે સિલક શ્વાસોની એક દિન,
સંભાળી, સાચવી ઘણી એને વટાવજે.

– © દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

COMMENTS (8)
Reply

બધ્ધા શે’ર ખાતામાં જમા કરવા જેવા 🙂

છેક -છાક પડાવવા કરતાં કરાવી હોત તો સારું..

    અશોકભાઈ,
    પાસબુકમાં એન્ટ્રી પડાવવા જઈએ એ રૂઢિગત સંવાદને અનુસરીને છેકછાક પડાવવાની વાત કહેવાઈ છે … એટલે મને એ વધુ જચે છે.

Reply

sooo nice. aaa gajal hu mara saptahik paper ma levano suuuu

    Thanks.. You are Welcome !

Reply

વાહ…જીજ્ઞાસાપ્રેરક શિર્ષક… એક નવો અંદાઝ.
આખી ગઝલ સુંદર. બીજો શેર અને મક્તા લાજવાબ.

    Thank you Devikaben ! .. 🙂

Reply

બહુ સરસ બેન્ક ગઝલ. અભિવ્યક્તિસભર રચના વાંચી હર્ષોલ્લાસ થયો.

    Thank you Kishor bhai .. 🙂

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.