લાગણીનો રંગ

લાગણીનો રંગ ઘેરો હોય છે,
આંખમાં એનો જ ચ્હેરો હોય છે.

શ્વાસ, ધડકન કે વિચારોના વમળ
હર તરફ એનો જ પહેરો હોય છે.

એ મળે તો એમ લાગે રણમહીં,
ચોતરફ સાગરની લ્હેરો હોય છે.

સાવ સીધી વાતમાં ઢાળે નજર,
પાંપણોમાં ભેદ ગહેરો હોય છે.

એમને કુરબાન મારી સૌ દુઆ,
પણ ખુદા, તું કેમ બ્હેરો હોય છે.

એ નદી થઇને નહીં આવી શકે,
એટલે ચિક્કાર નહેરો હોય છે ?

ઝાંઝવાનો દેશ ‘ચાતક’ને ફળે,
શક્યતા નામેય શહેરો હોય છે.

– દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

COMMENTS (11)
Reply

એ મળે તો એમ લાગે રણમહીં,
ચોતરફ સાગરની લ્હેરો હોય છે.

સાવ સીધી વાતમાં ઢાળે નજર,
પાંપણોમાં ભેદ ગહેરો હોય છે.

…………………વાહ વાહ

કોઈપણ જાતના છોછ વગર સરળ ભાષામાં આવતી તમારી ગઝલના મિજાજ હરહમેશ વૈવિધ્ય સભર હોય છે-
લાગણીનો રંગ ઘેરો હોય છે,
આંખમાં એનો જ ચ્હેરો હોય છે.

પાંપણોમાં ભેદ ગહેરો હોય છે !
વાહ કવિ !

Reply

એ મળે તો એમ લાગે રણમહીં,
ચોતરફ સાગરની લ્હેરો હોય છે.
સાવ સીધી વાતમાં ઢાળે નજર,
પાંપણોમાં ભેદ ગહેરો હોય છે. વાહ…મજાના શે’ર થી શોભતી સુંદર ગઝલ..!!

સાવ સીધી વાતમાં ઢાળે નજર,
પાંપણોમાં ભેદ ગહેરો હોય છે.

એમને કુરબાન મારી સૌ દુઆ,
પણ ખુદા, તું કેમ બ્હેરો હોય છે.
વાહ વાહ ભૈયા બહોત ખુબ ….

Reply

વાહ! ખૂબ સુંદર મત્લા અને મક્તાથી શોભતી દમદાર ગઝલ!!
સુધીર પટેલ.

ખરેખર સાવ સીધી વાત પણ અસર હૈયા સોંસરી.

પાંપણોમાં ભેદ ગહેરો હોય છે.

સરસ !

નીચેના સરનામે મેલ મોકલશો. આભાર !
shahpravin46@gmail.com

Reply

hello daxesh bhai,
thanks for creat this web site like as gold. I want lyrics and audio of this song “ek patan sher ni nar padamani”. please add this song in web site. I hope u give me this song. best luck.

લાગણીનો રંગ ઘેરો હોય છે,
આંખમાં એનો જ ચ્હેરો હોય છે.

શ્વાસ, ધડકન કે વિચારોના વમળ
હર તરફ એનો જ પહેરો હોય છે.

Wah dada wah

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.