મોતને મારી શકે ?

કાળને ક્યારેક હંફાવી શકે,
આદમી શું મોતને મારી શકે ?

ને કિનારે રાહ જોતા સેંકડો,
એકને મઝધારથી તારી શકે ?

આગિયાના તેજથી ઝળહળ બની,
કોઈ સૂરજને કદી ડારી શકે ?

શ્વાસ ને સંવેદનાના જે ધની,
જિંદગીને કોઈ દિ’ હારી શકે ?

એક શીશી પારકા ગ્લિસરીનથી
કોઈ આંસુ ક્યાં સુધી સારી શકે ?

તું પ્રતીક્ષાની કરે ફરિયાદ, પણ
નામ ‘ચાતક’ એ વિના ધારી શકે ?

– દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

COMMENTS (10)

સરસ ગઝલ.

એક શીશી પારકા ગ્લિસરીનથી
કોઈ આંસુ ક્યાં સુધી સારી શકે ?
(નવા જ પ્રતીકો).

સુંદર ગઝલનો મઝાનો મત્લા
કાળને ક્યારેક હંફાવી શકે,
આદમી શું મોતને મારી શકે ?

મૃતકને બદલે મૃત્યુ સાથે સંકળાયેલી ઔપચારિકતાઓની વાત આવે ત્યારે મૃત્યુની મજાક ઉડાડવાનો- તેની ગંભીરતા વેરવિખેર કરવાનો સૌથી જાણીતો-સમાજસ્વીકૃત પ્રસંગ છેઃ બેસણું. ‘મૃત્યું મરી ગયું રે લોલ’ એવો સાહિત્યિક કે ફિલસૂફીભર્યો નહીં, પણ વાસ્તવિક અહેસાસ !!

એક શીશી પારકા ગ્લિસરીનથી
કોઈ આંસુ ક્યાં સુધી સારી શકે ?

વાહ… સુંદર.

Reply

સુંદર ગઝલ.

ના ભાઇ, કશું જ શક્ય નથી. મોતને કોઇ મારી ન શકે !

સરસ નાવિન્ય લઈ આવેલી ગઝલ.

Reply

ટુંકી બહેરની મજાની પ્રશ્નાર્થ ગઝલ..

આગિયાના તેજથી ઝળહળ બની,
કોઈ સૂરજને કદી ડારી શકે ?

શ્વાસ ને સંવેદનાના જે ધની,
જિંદગીને કોઈ દિ’ હારી શકે ?

એક શીશી પારકા ગ્લિસરીનથી
કોઈ આંસુ ક્યાં સુધી સારી શકે ?….સુંદર.. …!!!

Reply

ને કિનારે રાહ જોતા સેંકડો,
એકને મઝધારથી તારી શકે ?

આગિયાના તેજથી ઝળહળ બની,
કોઈ સૂરજને કદી ડારી શકે ?

શ્વાસ ને સંવેદનાના જે ધની,
જિંદગીને કોઈ દિ’ હારી શકે ?

એક શીશી પારકા ગ્લિસરીનથી
કોઈ આંસુ ક્યાં સુધી સારી શકે ?

વાહ્ આખી ગઝલ કાબિલેદાદ્. બહુ જ સુન્દર અભિવ્યક્તિ.

Reply

સુંદર ગઝલ!
સુધીર પટેલ.

સાંગોપાંગ સુંદર રચના…..

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.