Press "Enter" to skip to content

Tag: વેલેન્ટાઈન ડે

આજ બોલી નાખીએ


Happy Valentines Day !

ક્યાં સુધી એને છુપાવી રાખીએ ?
જે હૃદયમાં, આજ બોલી નાખીએ.

હાથમાં લઈ હાથ, આંખોમાં વફા
દ્વાર દિલનાં આજ, ખોલી નાખીએ.

પ્રીતના ઉન્માદની મ્હેંકે ભર્યા
શ્વાસમાં શ્વાસો ઝબોળી નાખીએ

લોક એને છો કહે પાગલપણું,
એ ડ્હાપણ આજ ડ્હોળી નાખીએ.

રોજ મળીએ આપણે જૂદાં થઈ,
તાર મનનાં એમ જોડી નાખીએ.

પ્રેમમાં ‘ચાતક’ મળે ગહેરાઈ તો
લો, કિનારાનેય તોડી નાખીએ.

– દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

6 Comments