Press "Enter" to skip to content

Month: September 2022

ગઝલ સારી લખાઈ છે


[Painting by Donald Zolan]
*
કુશળ ને ક્ષેમ છે એથી ગઝલ સારી લખાઈ છે,
ખુદાની રે’મ છે એથી ગઝલ સારી લખાઈ છે.

સુધારા છંદ ને વ્યાકરણના લખવા દસ વખત આપ્યા,
હજી એ મે’મ છે એથી ગઝલ સારી લખાઈ છે.

ઘણી જહેમત પછી બાંધ્યો કોઈના આંસુઓ ઉપર,
સલામત ડેમ છે એથી ગઝલ સારી લખાઈ છે.

તબીબે લાગણી માપી નવા ચશ્મા લખી આપ્યા,
ત્વચાની ફ્રેમ છે એથી ગઝલ સારી લખાઈ છે.

બિમારીની ખબર જાણી એ મળવાને ઘરે આવ્યા,
ને પૂછ્યું કેમ છે? એથી ગઝલ સારી લખાઈ છે.

અગાસી પર હતાં એ, એમનો પડછાયો મારા પર,
અડ્યાનો વ્હેમ છે એથી ગઝલ સારી લખાઈ છે.

જીવન જીવવા અને લખવાને માટે ક્યાં અલગ રાખ્યું?
એ બંને સે’મ છે એથી ગઝલ સારી લખાઈ છે.

મુકમ્મલ હોત તો ‘ચાતક’ કલમમાં ધાર ક્યાં આવત,
અધૂરો પ્રેમ છે એથી ગઝલ સારી લખાઈ છે.

– © દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

4 Comments