Press "Enter" to skip to content

Month: February 2022

chat છે


*
શ્વાસ પર લાગેલ સઘળી bet છે
જિંદગી સપનાંની સાથે date છે

સુખ લગભગ માઉસ જેવું હોય છે,
દુઃખ એ પાછળ પડેલી cat છે.

છે સફળતા આભમાં ઊડતા વિહગ,
હસ્તરેખા પાથરેલી net છે.

લાગણીની આપ-લેના મામલે,
અશ્રુ એ લાગુ પડેલો VAT છે.

શ્વાસ ધીમા થાય એનો અર્થ એ,
મોતની ગાડી સમયથી late છે.

એકતરફી ચાલતી, આખું જીવન,
પ્રાર્થના ઈશ્વરની સાથે chat છે.

ભાગ્યમાં ‘ચાતક’ પ્રતીક્ષા છે તો છે,
લાઈફનું પૂછો તો બંદા set છે.

– © દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

Leave a Comment