Press "Enter" to skip to content

Month: October 2021

કશું કરવું નથી


[Painting by Donald Zolan]
*
ખીસ્સું ખાલી છે, હવે ભરવું નથી,
જીવવા માટે કશું કરવું નથી.

થાય એનાથી તો એ કરશે મદદ,
હાથ જોડી રોજ કરગરવું નથી.

ખુબ પીડા આપશે મોટું થતાં,
સ્વપ્નને એથી જ સંઘરવું નથી.

કેટલું બીતાં હશે આ આંસુઓ,
ઢાળ છે પણ આંખથી સરવું નથી !

લાગણી નામે નદી છે સાંકડી,
ડૂબવું છે આપણે, તરવું નથી.

જિંદગીથી ખાસ કૈં ઉમ્મીદ ક્યાં,
તોય જલદી કોઈને મરવું નથી.

શ્વાસ છે પીળા થયેલા પાંદડા,
પાનખરમાં જેમને ખરવું નથી.

ચાલવું ‘ચાતક’ સમયની માંગ છે,
માંહ્યલાએ થાન પરહરવું નથી.

– © દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

5 Comments