હજી પણ ત્યાં જ ઊભો છું

આજે શોભિતભાઈની એક મજાની ગઝલ. સમય આગળ નીકળી જાય છે પણ ક્યારેક સ્મૃતિઓ મનને એવી રીતે ઝંઝોળે છે કે આપણે એમાં ખોવાઈને ત્યાં જ ઊભા રહી જઈએ છીએ. એ સોનેરી સંબંધો, એ નાની નાની યાદો મનને ઘેરી વળે છે. ચણાયા કાકલૂદી પર .. એમાં ગઝલ શિખર પર હોય એમ લાગે છે. તો માણો આ સુંદર […]

read more

રૂપ કૈફી હતું

આજે સાંભળો એક કેફ ચઢી જાય એવી ગઝલ. શોભિત દેસાઈની રચનાને પંકજ ઉધાસે સ્વર આપીને વધુ કૈફી બનાવી છે. આ સુંદર રોમેન્ટીક ગઝલમાં એક નાજુક અને સુંદર મુલાકાતને વણી લેવાઈ છે. ગઝલ પહેલાંનું મુક્તક ખૂબ સુંદર, ગઝલ સુંદર અને પંકજ ઉધાસનો મદહોશ કરે તેવો સ્વર. પછી બીજું શું કહેવાનું હોય ? એને તો બસ વારંવાર […]

read more

ત્યાં જ ઉભો છું

મને ખુદને જ મળતો હું હજી પણ ત્યાં જ ઉભો છું ને વરસાદે પલળતો હું હજી પણ ત્યાં જ ઉભો છું હતો જે આપણો સબંધ એના ભગ્ન અવશેષો શિશુ માફક ચગળતો હું હજી પણ ત્યાં જ ઉભો છું તને આગળ ને આગળ હું સતત જોયા કરું અથવા પ્રયાસોમાં કથળતો હું હજી પણ ત્યાં જ ઉભો […]

read more
United Kingdom gambling site click here