પતંગિયાએ ઘર કર્યું હતું

એથી જ રંગરંગથી સઘળું ભર્યું હતું આંખો મહીં પતંગિયાએ ઘર કર્યું હતું નભમાં તરંગો આમ અમસ્તા ઊઠે નહીં કોનું ખરીને પીછું હવામાં તર્યું હતું ફળિયામાં ઠેર ઠેર પીળાં પાંદડાં પડ્યાં એના જ ફરફરાટે ગગન ફરફર્યું હતું આવીને પાછું બેઠું’તું પંખી યુગો પછી ક્યાં અમથું શુષ્ક વૃક્ષ ભલા પાંગર્યું હતું પોલાણ ખોલી બુદબુદાનું જોયું જ્યાં જરી […]

read more
United Kingdom gambling site click here