જિંદગીનો મર્મ

પ્રેમ આખી જિંદગીનો મર્મ છે, એ વિનાની સર્વ વાતો તર્ક છે. ગાલ પર ખંજનો હોતાં હશે ? એ તમારાં ટેરવાંનો સ્પર્શ છે. શેર ઉપર વાહ જો એની મળે, એ જ ક્ષણ મારા જીવનમાં પર્વ છે. હોઠ તારા એ જ છે પણ તે છતાં નામ ત્યાં મારું નથી- નો ફર્ક છે. હું તને વાંચું નહીં તો […]

read more

આછકલું અડવાની ટેવ

તને ખોટું જો લાગે તો હું શું કરું ? મને આછકલું અડવાની ટેવ. હું તો ઝાકળને અડકું, વાદળને અડકું, અડકું છું પડતા વરસાદને; મને ઝરણાંનાં પાણી દે અમથાં જો કોલ હું પળમાં ઝબોળી લઉં જાતને. તને ભીનું ન લાગે તો હું શું કરું ? મને કોરુંકટ રડવાની ટેવ. રંગબેરંગી પતંગિયાંની સાથે રહીને કદી ઉડવાની ક્લ્પના […]

read more

જીરવી નથી શકતા

બે પ્રેમીઓ એકબીજાને ખૂબ ચાહતા હોય છે પરંતુ લગ્ન પછી કોઈ કિસ્સામાં એમનો પ્રેમ અદૃશ્ય થઈ જતો જોવા મળે છે. એવી જ રીતે કોઈ સ્વજન, સ્નેહી કે હિતેચ્છુ અને મિત્રને માટે અપાર લાગણી હોય અને મનભરી તરસતા હોઈએ ..પણ જ્યારે મળવાનું થાય ત્યારે કોઈ બીના એવી બને કે કહેવાનું મન થાય .. ઘણું તરસ્યા હતા […]

read more

રહેવા દે

બધું જલ્દી શીખવવાના તારા આયાસ રહેવા દે, એ બાળક છે એના ખુલ્લાપણાના શ્વાસ રહેવા દે. પ્રસંગો પર પ્રસંગો એ રીતે બનતા ગયા છે દોસ્ત, કે હરદમ થાય માણસજાત પર વિશ્વાસ, રહેવા દે. વધારે હોય પૈસો યાર, તો માણસને ઊભા કર, તું ઈશ્વરનાં નવાં મંદિર નવાં આવાસ રહેવા દે. મને પામે જો વિસ્મયથી હું પળમાં ઊભરી […]

read more

કરતા રહો

[ આજે મારી ડાયરીમાં ઘણાં વખત પહેલા ટપકાવેલી એક ગઝલ રજૂ કરું છું. ‘જે સારું મળે એ ગ્રહણ કરતા રહો’ – એ ઉપનિષદિક ઉપદેશથી પ્રારંભ થતી આ કૃતિ આગળ વધતાં સુંદર રીતે પાંગરે છે અને છેલ્લે એની ટોચ પર પહોંચે છે. કેટલાય સંબંધો એવા હોય છે જે હૃદયની પેટીમાં સલામત રહે છે, કદી હોઠ પર […]

read more
United Kingdom gambling site click here