લઈ બેઠા

મિત્રો, આજે એક સુંદર ગઝલ. બાળકની આંખોમાં જે નિર્દોષતા, સહજતા અને સરળતા હોય છે એ આપણે વાંચતા શીખી જઈએ તો પછી ધર્મગ્રંથોનાં થોથાં વાંચવાની જરૂર ન રહે. દંભ, કપટ અને કાવાદાવાથી ભરેલી આપણી જિંદગીમાં જો બાળસહજ સરળતા આવી જાય તો કેવું સારું ? (આ ગઝલ મીતિક્ષા.કોમના વાચકો માટે મોકલાવવા બદલ ગૌરાંગભાઈનો ખાસ આભાર.) મારું સઘળું […]

read more

પાછો વળી જવાનો

હું સાંકડી ગલીમાં, રસ્તો કરી જવાનો માણસ સુધી જવાનો, આગળ નથી જવાનો. પાષાણ સમ હૃદયમાં, પોલાણ શક્ય છે દોસ્ત તું ઓગળી પ્રથમ જા, એ પીગળી જવાનો. એવી ખબર છે આવી, તું નીકળી નદી થઇ, દરિયાની એટલે હું ખારાશ પી જવાનો. તારા ઉપરની મારી, દીવાનગી ગમે છે, મારા સિવાય કોને, હું છેતરી જવાનો? હું છું જ […]

read more

મ્હેકની લ્યો દુકાન રાખું !

સાંપ્રત ગઝલકારોમાં આગળ પડતું નામ ધરાવતા સુરત નિવાસી ગૌરાંગ ઠાકરની એક ગઝલ આજે માણીએ. સંબધોની ગહનતાને કેટલી સહજતાથી પંખીના ટહુકા અને ડાળીના પર્ણ તથા ફૂલ અને ફોરમના અવિભાજ્યપણાથી વ્યક્ત કરાઈ છે. ભાડાંના મકાન દ્વારા શરીરની ક્ષણભંગુરતાનો ઉલ્લેખ દાદ માગી લે તેવો છે. શબ્દોની નાજુક હથોડીથી લાગણીઓને સુંદર આકાર આપનાર ગૌરાંગભાઈનો પ્રથમ ગઝલ સંગ્રહ ‘મારા હિસ્સાનો […]

read more
United Kingdom gambling site click here