મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી

પુષ્ટિમાર્ગી વૈષ્ણવોનું સૌથી મનગમતું ગીત …જે એટલું સુંદર અને મધુર છે કે કોઈને પણ વારંવાર સાંભળવું ગમે. ગીત સાંભળી નાથદ્વારામાં દર્શન કરેલ શ્રીનાથજીની મૂર્તિ મન સામે ખડી થઈ જાય છે. માણો ભક્તિરસમાં તરબોળ કરતું આ પદ. (સ્વર – દેવેશ દવે, આલ્બમ – હરિનામ) [Audio clip: view full post to listen] [Audio clip: view full post […]

read more
United Kingdom gambling site click here