અવાજ

[ સ્વર : મનહર ઉધાસ ] [Audio clip: view full post to listen] આંખો રડી પડી અને રેલાય છે અવાજ છે બંધ હોઠ તોય વહી જાય છે અવાજ બોલ્યા તમે એ વાતને વર્ષો થઇ ગયા દિલમાં હજીય કેમ એ પડઘાય છે અવાજ હોઠોનું સ્મિત આંખના મદમસ્ત ઇશારા શબ્દો વિનાય આજ તો સંભળાય છે અવાજ છે એમનાથી […]

read more
United Kingdom gambling site click here