યમુના કિનારો સુમસામ

રાધા અને કૃષ્ણના પ્રેમને દર્શાવતા કેટલાય પદો રચાયા છે અને હજુ રચાશે. પ્રેમની પરાકાષ્ઠા અને વિરહની વેદના દર્શાવતું આ પદ માણો હેમા દેસાઈના કોકિલ કંઠે. [Audio clip: view full post to listen] યમુના કિનારો સુમસામ ઘનશ્યામ તમે આવો જો હૈયે વસે રામ … યમુના કિનારો એક દિવસ એવો યાદ કરો શ્યામ જ્યારે રાધાએ મુખ ના […]

read more
United Kingdom gambling site click here