ચોકલેટ

પ્રેમની અભિવ્યક્તિ માટે પુષ્પ મોહક જોઈએ કે પછી અદભુત અનોખો પ્રેમપત્ર જોઈએ ચાલતું આવ્યું ભલેને આ બધું સદીઓ થકી આજ છે વહેવાર, માટે એક ચોકલેટ જોઈએ. * લેટ હો તો મેટ (mate) ને પળમાં મનાવે ચોકલેટ મુખમાં મૂકો ને હૃદયને ભાવી જાયે ચોકલેટ છો ઉછીની વસ્તુમાં કૈં સ્વાદ ના લાગે કદી પણ બધા સિધ્ધાંતને પીગળાવી જાયે […]

read more
United Kingdom gambling site click here