મ્હાલી ગયું મૃત્યુ

પ્રેમ અને લાગણીના કોમળ તાંતણે બંધાયેલ એક આત્મીય સ્વજનની તાજેતરમાં થયેલી ચિરવિદાય વેળાએ રચાયેલ રચના. ક્ષણોના કાફલાને પળમહીં ઠારી ગયું મૃત્યુ, વિષમ સૌ વેદનાઓને સહજ મારી ગયું મૃત્યુ. જીવનની ઝંખનામાં દોટ મૂકી’તી અમરતાએ, હતી થોડી વધુ એની ઝડપ, ફાવી ગયું મૃત્યુ. જતનથી જિંદગીમાં શ્વાસના માંડેલ સરવાળા, કરીને બાદબાકી પળમહીં, ચાલી ગયું મૃત્યુ. હતી એકેક પળ […]

read more

ન કહો

[ મૃત્યુ કેવું હશે, એ પછી જીવનું શું થતું હશે, વગેરે વિચારો દરેકને આવે છે. આપણે બધા જ મૃત્યુને કંઈક અંશે ભયની નજરથી જોઈએ છીએ, એને અમંગલ, અશુભ માનીએ છીએ. પરંતુ અહીં જે રીતે એને અભિવ્યક્ત કરવામાં આવ્યું છે એ ખરેખર કાબિલે-તારીફ છે. રામકૃષ્ણ પરમહંસદેવ કહેતા કે મૃત્યુ એ તો એક ઓરડામાંથી બીજા ઓરડામાં જવા […]

read more
United Kingdom gambling site click here