મળી આવે કવિતાઓ

પરીની વારતાઓમાં સરી આવે કવિતાઓ, કદી આંગણમહીં બાળક બની આવે કવિતાઓ. અવાચક થઈ તમે ઊભા રહો કોઈ ખડકની જેમ ને ખળખળ ઝરણ થૈને વહી આવે કવિતાઓ. જીવનભર જેમને સંવેદનાઓ સ્હેજ ના સ્પર્શી, હવે એની કબર પર જઈ રડી આવે કવિતાઓ. મળે છે લોહીથી લથપથ બધા અખબારનાં પાનાં, હવે અખબારના પાને નહીં આવે કવિતાઓ. જરૂરી તો […]

read more
United Kingdom gambling site click here