કરામત કરી છે

અમૃત ઘાયલની એક રચના મનહર ઉધાસના સ્વરમાં. [આલ્બમ: આવકાર] [Audio clip: view full post to listen] જીવન જેવું જીવું છું તેવું કાગળ પર ઉતારું છું, ઉતારું છું પછી થોડું ઘણું તેને મઠારું છું, ફરક તારા અને મારા વિશે છે એટલો જાહિદ, વિચારીને તું જીવે છે હું જીવીને વિચારું છું. * જીવન સ્વપ્ન છે એ જ […]

read more
United Kingdom gambling site click here