Press "Enter" to skip to content

મીતિક્ષા.કોમ Posts

મૌનની રજૂઆત

દિવસ વીત્યા પછીથી જેવી રીતે રાત આવે છે,
વ્યથા ચાલી ગઈ કિન્તુ વ્યથાની યાદ આવે છે.

ઘણા આંસુને અંગત રીતે મળવાનું થયું મારે,
પછી જાણ્યું કે એ લઈને ઘણી ફરિયાદ આવે છે.

એ કંકુપગલે આવે એકલી તો હું વધાવી લઉં,
આ ઢળતી સાંજ, સ્મરણોની લઈ બારાત આવે છે.

અભાગી શબ્દને મળતું નથી નેપથ્ય હોઠોનું,
સુભાગી શબ્દ ભાગે મૌનની રજૂઆત આવે છે.

ગઝલની આંગળી પકડીને ચાલો બે કદમ ‘ચાતક’,
પછી જુઓ, તમારી ચાલમાં શું વાત આવે છે !

– © દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

12 Comments

પાસાં ફરે છે

રાતદિ માળા ફરે છે,
તોય ક્યાં દા’ડા ફરે છે !

મારાથી છૂટ્ટાં પડીને,
મારા પડછાયા ફરે છે !

શહેરને જીવાડવાને,
ગામમાં ગાડાં ફરે છે.

સૂર્યને જોવા સળગતો,
કૈંક ગરમાળા ફરે છે !

લાગણીનાં ચીર પૂરી,
આંસુ ઉઘાડા ફરે છે !

આંખની રૈયત ઉજડવા,
સ્વપ્નનાં ધાડાં ફરે છે.

પ્રેમ અહીંયા જોખમી છે,
સ્પર્શ નખવાળા ફરે છે.

સાબદા રહેજો ચરણ કે,
માર્ગ કાંટાળા ફરે છે.

શ્વાસની ‘ચાતક’ રમત આ,
હર ક્ષણે પાસાં ફરે છે.

– © દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

5 Comments

એવું કેમ લાગે છે મને ?

નર મટી નારી થવાનું હોય એવું કેમ લાગે છે મને ?
બારણું બારી થવાનું હોય એવું કેમ લાગે છે મને ?

એક તો સૂરજ ડૂબ્યાનો વસવસો છે આંખમાં, એની ઉપર,
આંસુ પણ ભારી થવાનું હોય એવું કેમ લાગે છે મને ?

એક સુખથી સો દુઃખો વચ્ચે જ છે સંભાવનાનો વ્યાપ પણ,
મારે ગાંધારી થવાનું હોય એવું કેમ લાગે છે મને ?

આપણે ઈતિહાસ રચવા ક્યાંકથી આવ્યા છીએ પૃથ્વી ઊપર,
હોવું અખબારી થવાનું હોય એવું કેમ લાગે છે મને ?

પિંગળા માની દીધાં મેં શ્વાસનાં અમૃતફળો, ઓ જિંદગી,
ભાગ્ય ભરથારી* થવાનું હોય એવું કેમ લાગે છે મને ?

ગાંસડી રૂની લઈ ‘ચાતક’ વિચારે છે બરફના શહેરમાં,
‘કોઈ ચિનગારી થવાનું હોય એવું કેમ લાગે છે મને ?’

– © દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

(*ભરથારી – ભરથરી, ભર્તૃહરિનું અપભ્રંશ ગ્રામીણ બોલીમાં)

10 Comments

વધારે કૈં નથી


[Painting by Amita Bhakta]

*
અશ્રુઓ જળથી વધારે કૈં નથી,
જિંદગી પળથી વધારે કૈં નથી.

ઊંઘને માનો પથારી જો તમે,
સ્વપ્ન એ સળથી વધારે કૈં નથી.

હસ્તરેખા છે અધૂરા દાખલા,
હાથ કાગળથી વધારે કૈં નથી.

હાર જીત એનો પુરાવો છે ફકત,
પાંચ આંગળથી વધારે કૈં નથી.

હોય ખુદ્દારી જો માનવનું શિખર,
લાચારી તળથી વધારે કૈં નથી.

મિત્રતા છાંયે નીતરતાં ઝાડવાં,
શત્રુ બાવળથી વધારે કૈં નથી.

દેહ પીંજર છે ને પંખી પ્રાણનું,
શ્વાસ સાંકળથી વધારે કૈં નથી.

મસ્ત ઝરણાં જેવી ‘ચાતક’ની ગઝલ,
‘વાહ’ ખળખળથી વધારે કૈં નથી.

– © દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

11 Comments

બીજું થાય શું ?

આંખની ભીની ગલીમાં સાંજનો સૂર્ય લઈ આવો તો બીજું થાય શું ?
રાતની બારી ઊઘાડી કોઈના સ્વપ્ન તફડાવો તો બીજું થાય શું ?

ઊંઘ નામે એક લાક્ષાગૃહ જ્યાં કૈંક શમણાંઓ સૂતેલા હોય ને,
સ્પર્શની દીવાસળી ચાંપી તમે શ્વાસ સળગાવો તો બીજું થાય શું ?

આંગણું મતલબ હવાના સાથિયા, દ્વાર ને બારી જરા પંચાતીયા,
ભીંતની બંનેય બાજુ ભીંત ને ભીંત ખખડાવો તો બીજું થાય શું ?

દુઃખ ને દર્દો હિમાલયના સમા, સુખ એમાંથી નીકળનારી નદી,
પ્યાસ કેવળ પ્રેમભીનાં હોઠની, જામ છલકાવો તો બીજું થાય શું ?

જિંદગી ‘ચાતક’ સમયનો ખેલ ને આપણું હોવું એ ટૂંકી વારતા,
દેહ પીંજર છે ને પંખી શ્વાસનું, પાંખ ફફડાવો તો બીજું થાય શું ?

– © દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

8 Comments

સંબંધ પૂરો થાય છે


[Painting by Donald Zolan]

*
લ્યો, ઋણાનુબંધ પૂરો થાય છે,
આપણો સંબંધ પૂરો થાય છે.

શ્વાસથી જેને રહ્યા આલેખતાં,
એ મહાનિબંધ પૂરો થાય છે.

ભીંત પર લટકી શકો ના પાંપણે,
– એ કડક પ્રતિબંધ, પૂરો થાય છે.

લાગણી નામે નદી છે સાંકડી,
અશ્રુઓનો બંધ પૂરો થાય છે.

આંખમાં મરજી મુજબ આવી શકો,
ભેજનો પ્રબંધ પૂરો થાય છે.

કેટલી ‘ચાતક’ પ્રતીક્ષા, ને છતાં,
આ વિરહ અકબંધ પૂરો થાય છે !

– © દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

10 Comments