નિર્દય શિકારી છે

સૌ વાચકમિત્રોને ઈસુના નવ વર્ષની આગોતરી શુભકામનાઓ. * હરણ છે હાંફતા શ્વાસો, સમય નિર્દય શિકારી છે, જીવનના જંગમાં હર આત્મઘાતી પળ બિચારી છે. ઘણી બાબત ન’તી વિચારવા જેવી, વિચારી છે, પછી લાગ્યું મને વિચારવું મોટી બિમારી છે. ખુશીને કેટલુંયે કરગરીને ઘર સુધી લાવ્યો, મુસીબત માર્ગ પૂછીને સ્વયં આંગણ પધારી છે. કોઈની ઝુલ્ફ ઢળતાં એમ લાગ્યું […]

read more
United Kingdom gambling site click here