સંવેદનાની પાળ પર

અશ્રુઓ જેવી રીતે સંવેદનાની પાળ પર, કૂંપળોની સાથ ટહુકાઓ ફૂટે છે ડાળ પર. દોસ્ત, તેં સરનામું આપ્યું એટલે સારું થયું, હું તો પ્હોંચી જાત નહીંતર આપણી નિશાળ પર. રોજ વૃદ્ધોને એ મળવા જાય છે કાઢી સમય, શી રીતે નફરત કરો એ સહૃદયી કાળ પર. સાંજની જાહોજલાલી સૂર્યને પોસાય ના, ક્યાં લગી ગુજરાન ચાલે રોશનીની દાળ […]

read more

તમે કહો તો મુઠ્ઠી ખોલું

[Painting by Donald Zolan] ઝાકળભીના કૈંક સ્મરણ છે, તમે કહો તો મુઠ્ઠી ખોલું, હસ્તરેખાને બદલે રણ છે, તમે કહો તો મુઠ્ઠી ખોલું. સૂરજ ડૂબવાના શમણાં લઈ રાતીચોળ થયેલી મારી આંખોમાં થીજેલી ક્ષણ છે, તમે કહો તો મુઠ્ઠી ખોલું. સેલફોનને ટાવરનું જેવી રીતે રહેતું કાયમ, દિલમાં કોનું આકર્ષણ છે, તમે કહો તો મુઠ્ઠી ખોલું. ‘પ્રેમ’ કહાનીનું […]

read more
United Kingdom gambling site click here