માંગણી ક્યાં છે

મિલનની હસ્તરેખાઓ ભલેને પાંગરી ક્યાં છે, તમારા આગમનની શક્યતાઓ વાંઝણી ક્યાં છે. તરસના છોડ વાવીને અમે જંગલ ઉછેર્યાં છે, પ્રણયમાં તૃપ્ત થાવાની અમારી માંગણી ક્યાં છે. સમય પ્રત્યેક સાંજે આપતો છો પત્ર ઝાંખપના, ત્વચા કોઈ મુલાયમ સ્પર્શ માટે આંધળી ક્યાં છે. કિનારો થઈ તમે મળશો, એ આશામાં ને આશામાં, અમે નૌકા કોઈના હોઠ ઉપર લાંગરી […]

read more

હેપ્પી મધર્સ ડે

[Waimea Canyon, Kauai, Hawaii 2012] સવારથી જ મમ્મી બહુ યાદ આવવા લાગી શું કરતી હશે, એની તબિયત કેવી હશે… ઘડીયાળમાં જોયું .. ત્યાં અત્યારે સવારના નવ થયા હશે .. એ તુલસીના કુંડાને પાણી પાઈ આવી હશે .. દેવસ્થાને પૂજા કરવા બેઠી હશે .. પાઠ વાંચતા ઝોકાં ખાતી હશે.. કદાચ વોશીંગ મશીનમાં કપડાં નાખતી હશે .. […]

read more
United Kingdom gambling site click here