રહેવા દો

[Painting by Donald Zolan] તણખા ઉપર રાખ વળી છે, રાખ વળેલી રહેવા દો, આંખોથી સમજાવો સાજન, આજ હથેળી રહેવા દો. સૂરજના તડકાથી સળગે આંખોમાં સપનાનાં વન, કુંપળ જેવી કોમળ મારી સાંજ સજેલી રહેવા દો. કીડિયારાની માફક શમણાં ઉમટે છે ત્યાં સ્થિર થવા, શહેર તમે વિસ્તારો ચોગમ, ગામ-હવેલી રહેવા દો. સમજણની દુનિયાથી બેશક બચપણને રળિયાત કરો, […]

read more

પલાળી જાય તો સારું

હૃદયનું દર્દ જલદી બ્હાર આવી જાય તો સારું, ખુણેખુણા નયનનાં એ પલાળી જાય તો સારું. ઉદાસીએ લગાવેલા છે ડેરા કૈંક વરસોથી, કોઈ એના બધા તંબુ ઊઠાવી જાય તો સારું. સતત ભારેલ અગ્નિના સમું વાતાવરણ મનમાં, કોઈની યાદ માચીસ ના લગાવી જાય તો સારું. અમરપટ્ટાની ઈચ્છાથી જીવી રહી કૈંક ઈચ્છાઓ, મરણ કોઈ રીતે એને પટાવી જાય […]

read more
United Kingdom gambling site click here