ઘાવ ભરતો હોય છે

સહુ વાચકમિત્રોને Merry Christmas !! ====================== જિંદગી નામે અજાયબ એક તખ્તો હોય છે, આદમી જેની ઉપર દૃશ્યો ભજવતો હોય છે. ક્યાં મળે મરજી મુજબ સૌને અભિનયની તકો ? કોઈ છે, જે આપણી કિસ્મતને લખતો હોય છે. એ ભલા ક્યાંથી તને ઉગારવાનો દુઃખમહીં, ચંદ સિક્કાઓ વડે જે ખુદ પટતો હોય છે. રાત-દિ જેને કપટ સાથે ઘરોબો, […]

read more

કોઈપણ બારી નથી

[Painting by Donald Zolan] સ્વપ્ન જેવી કોઈપણ બારી નથી, શક્યતાઓ કોઈ દિ’ હારી નથી. એક શમણું હુંય લઈને આવું, પણ પાંપણોએ વાત ઉચ્ચારી નથી. તું હજીયે આંખમાં આવી શકે, રાત કોઈ નામ ઉધારી નથી. કેમ મસ્તક આપણાં ઝૂકી પડે ? પ્રેમ કરવો કોઈ બિમારી નથી. રાતદિવસ હો મિલનની ઝંખના, એટલી દિવાનગી સારી નથી. શ્વાસ જાવાને […]

read more
United Kingdom gambling site click here